BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarmołowicz Wacław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kuźmar Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność gospodarowania zasobami pracy w regionie - na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2012
Effectiveness of the Use of Labor Resources at the Regional Level - Case of Wielkopolskie Voivodship 2000-2012
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 329-343, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Zasoby pracy, Regionalny rynek pracy, Efektywność gospodarowania
Labour resources, Regional labour market, Business efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest próba teoretycznego objaśnienia istoty efektywnego gospodarowania zasobami pracy na poziomie regionalnym (i przy wyodrębnieniu zarówno ujęcia makro-, mezo-, jak i mikroekonomicznego) oraz dokonanie empirycznej analizy i oceny wykorzystania zasobów pracy w województwie wielkopolskim w latach 2000-2012. W powyższym kontekście identyfikowane są i rozważane charakterystyczne wielkości i miary efektywności gospodarowania zasobami pracy w regionie. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie w analizowanym województwie doszło do znaczącej poprawy w efektywności gospodarowania zasobami pracy, a zwłaszcza w sferze zatrudnienia oraz wydajności pracy. W opracowaniu dokonano również porównawczej analizy i oceny efektywności wykorzystania zasobów pracy w innych regionach Polski w 2012 roku, z których wynika, że najwyższą efektywnością charakteryzowało się województwo mazowieckie, a Wielkopolska zajęła miejsce drugie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was an attempt to define the concept of economic effectiveness of the use of labor resources at the regional level in terms of macro-, mezzo- and microeconomic point of view. The aim of the article was also to analyze the effectiveness of use of labor resources in wielkopolskie voivodeship in 2000-2012. In this context, were observed and discussed specific measures of labor resources economic effectiveness in the analyzed region. Conducted analysis has shown that in an analyzed period and region there has been a significant improvement in effectiveness of use of labor resources, especially in the employment ratio and labor productivity. Conducted comparison of effectiveness of labor resources in polish regions has shown that the highest level of effectiveness was observed in mazowieckie, wielkopolskie and pomorskie, while the lowest level was observed in zachodniopomorskie, podkarpackie and warmińsko-mazurskie voievodshieps. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 2. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielowymiarowych obiektów gospodarczych, w: W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa 1981.
 3. Jarmołowicz W., Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce, w: W. Jarmołowicz (red.), Podstawy makroekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2010.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M., Funkcjonowanie polskiego i unijnego rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych, w: W. Jarmołowicz (red.), Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 5. Nordhaus W., Samuelson P., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 6. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 7. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Woźniak B., Mikroekonomiczne teorie rynku pracy a efektywność gospodarowania, w: W. Jarmołowicz (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Poznań 2007.
 10. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1954.
 11. Ziębicki B., Efektywność w naukach ekonomicznych, Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Kraków 2013, plik pdf, http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/ uploads/2013/02/BES-nr2_Artykul-4.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu