BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Artyszak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ceny cukru w latach 2008-2011
Sugar Prices in the Years 2008-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 21-25, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Cukier, Rynek cukru, Ceny
Sugar, Sugar market, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przeanalizowano ceny cukru w Polsce w latach 2008-2011. Stwierdzono gwałtowny ich wzrost w okresie od stycznia do marca 2011 r. W marcu 2011 r. cukier był droższy o 65,3% niż w grudniu 2010 r. Głównym powodem były działania spekulacyjne i wywołanie paniki wśród większości konsumentów. (abstrakt oryginalny)

At this paper sugar prices were analysed in Poland in the years 2008-2011. The analysis showed they significant increase in period January-March 2011. In March 2011 sugar was more expensive about 65.3% than in December 2010. Speculative action and triggering panic amongst majority of consumers were a main reason. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEFS Sugar Statistics 2010. 2011: Wyd. CEFS, Brussels, 27.
 2. FAMMU/FAPA. 2011: Rynek cukru. Wyd. FAMMU/FAPA, Warszawa.
 3. Komisja Europejska. 2011: Dane niepublikowane dotyczące produkcji cukru w UE, 6.
 4. Rozporządzenia MRiRW z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbierania danych rynkowych. Dz.U.04. Nr 192, poz. 1971 z późn. zm.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru. Dz.U. L 63 z 7 marca 2009 r.
 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Dz.U. L 58 z 28 lutego 2006 r.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. Dz.U. L 58 z 28 lutego 2006 r.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Dz.U. L 58 z 28 lutego 2006 r.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Dz.U. L 178 z 30 czerwca 2001.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizacją rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (" rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"). Dz.U. L 299 z dnia 16 listopada 2007 r.
 11. Rynek cukru. 2011: Wyd. ARR, Warszawa.
 12. Świetlicki S. 2011: Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2010/2011, 39.
 13. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2011 r. 2011: GUS, Warszawa, 3.
 14. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 15. www.stc.pl.
 16. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 2008-2011. Rynek cukru. Wyd. MRiRW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu