BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Serwa Dobromił (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koszty kryzysu gospodarczego w Europie na tle innych regionów świata - analiza przekrojowa
Macroeconomic Costs of Global Financial Crisis in Europe and Other Regions : a Comparative Analysis
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 3-19, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Koszty kryzysu, Analiza porównawcza, Kryzys gospodarczy
Costs of the crisis, Comparative analysis, Economic crisis
Uwagi
Badania do artykułu zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu badawczego do wniosku nr N N112 377940.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników wstępnej analizy porównawczej skutków kryzysu 2008-2009 w odniesieniu do krajów Europy na tle innych regionów świata. Skutki te są tu rozumiane jako makroekonomiczne "koszty kryzysu". Makroekonomiczne koszty globalnego kryzysu finansowego oszacowano wykorzystując wybrane dane dotyczące wzrostu gospodarczego w stosunku do wszystkich analizowanych gospodarek. Wyboru metody szacunku dokonano na podstawie przeglądu literatury. W części empirycznej obliczono koszty kryzysu związane z produktem krajowym, wartością dodaną w przekroju grup krajów europejskich, a także w przekroju regionów świata (dla porównania sytuacji w Europie z resztą świata). Następnie policzono koszty dla składowych PKB, jak również dla poszczególnych gałęzi gospodarki i porównano je między grupami krajów. Przeprowadzona analiza pokazuje, że gospodarka europejska (zwłaszcza Unii Europejskiej i strefy euro) została szczególnie silnie - na tle innych rynków światowych - dotknięta skutkami ostatniego kryzysu globalnego. W sferze eksportu najmocniej objął on kraje Azji Płd. -Wsch. (w tym: Chiny i Japonia), a przyczyną tego był spadek popytu w krajach zachodnich (Unia Europejska, Stany Zjednoczone). Analiza struktury spadków w międzynarodowej wymianie handlowej w podziale na gałęzie gospodarki dowodzi, że stosunkowo największe koszty poniosły przy tym (zarówno w rolnictwie, przemyśle przetwórczym i wydobywczym, jak i w branżach usługowych) kraje bałtyckie i kraje zaliczone w tym badaniu do "nowo przyjętych do strefy euro". (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the results of a comparative analysis of the macroeconomic consequences of the 2008-2009 global financial crisis in the European countries and other regions of the world. The consequences are understood here as the 'costs of the crisis.' The macroeconomic costs of the crisis have been estimated using data on GDP per capita, GNP and aggregated value added for all the analysed 81 countries. The choice of the estimation method resulted from studies on the research techniques implemented by other authors, both Polish and foreign, interested in the problem. The empirical part of the paper estimates and analyses the costs of the crisis in individual economies, in some groups of countries in Europe and other parts of the world, as well as in globally important economies (USA, Japan, NAFTA, South America, South-East Asia, ASEAN countries etc.). A similar analysis has been carried out on components of GDP (consumption, investments, government purchases and net export) and in a cross-sectional (cross-industry) perspective. The study reveals that the European economy as a whole (and in particular the EU and euro area countries), as compared with other regions/world markets, has suffered especially severe consequences of the world crisis. Analysis of the 'structure' of declines in Europe in a cross-industry perspective shows that the economies most affected by the crisis include the Baltic countries and the 'newcomers' to euro area, particularly in manufacturing, mining and service industries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aziz J., Caramazza F., Salgado R. 2000 Currency Crises: In Search of Common Elements, "IMF Working Paper", 00/67.
 2. Barro R. J. 2001 Economic Growth in East Asia Before and After the Financial Crisis, "NBER Working Paper", no. 8330.
 3. Boyd J. H., Kwak S., Smith B. 2005 The Real Output Losses Associated with Modern Banking Cńses, "Journal of Money, Credit, and Banking", 37.
 4. Dell'Ariccia G., Detragiache E. Rajan R. 2005 The real effect of banking crises, IMF Working Paper, 05/63.
 5. Frydl E.J. 1999 The length and cost of banking crises, IMF Working Paper, 99/30.
 6. Hoggarth G., Reis R., Saporta V. 2002 Costs of banking system instability: some empirical evidence, ,,Journal of Banking and Finance", 26.
 7. Honohan P., Klingebiel D. 2002 Controlling the Fiscal Costs of Banking Crises, [in:] Managing the Real and Fiscal Effects of Banking Crises, World Bank Discussion Paper, no. 428.
 8. Hutchinson M. M., Noy H. 2005 How Bad are the Twins? Output Costs of Currency and Banking Crises, "Journal of Money", Credit and Banking, 37.
 9. Kroszner R. S., Laeven L., Klingebiel D. 2007 Banking crises, financial dependence, and growth, "Journal of Financial Economics", 84.
 10. Laeven L., Valencia F. 2010 Banking Crisis Database, World Bank.
 11. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1998 Financial Crises and Indicators of Vulnerability, World Economic Outlook, Ch. 4, maj.
 12. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1999 From Crisis to Recovery In the Emerging Market Economics, World Economic Outlook, Ch. 2, październik.
 13. Serwa D. 2010 Larger crises cost more: Impact of banking sector instabiity on output growth, "Journal of International Money and Finance", 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu