BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński), Markowicz Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Płeć jako determinanta szansy podjęcia zatrudnienia i ryzyka rezygnacji z pośrednictwa urzędu pracy
Gender as Determinant of Employment Opportunities and Risks of Resigning from Services of Labour Office
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 20-30, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie kobiet, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Model logitowy, Bezrobocie, Rynek pracy
Women employment, Employment discrimination, Logit model, Unemployment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie szans podjęcia pracy przez kobiety w stosunku do mężczyzn w zależności od wykształcenia i wieku. Ze względu na dużą liczbę osób rezygnujących z pośrednictwa urzędu w poszukiwaniu pracy, analizie poddano również ilorazy ryzyka tej rezygnacji przez kobiety w odniesieniu do mężczyzn w poszczególnych grupach wykształcenia i wieku. Przeprowadzone badanie miało na celu zweryfikowanie hipotezy, że bezrobotne kobiety były bardziej zdeterminowane do podjęcia pracy i częściej niż mężczyźni korzystały z ofert proponowanych przez urząd pracy. Do analizy wykorzystano dane ponad 20 tys. osób bezrobotnych, wyrejestrowanych w 2010 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to compare women's odds of employment to those of men's, depending on their education and age. Since a large number of people have rejected the services of Labour Offices, we also compare the odds ratios of the risk of this decision among women and men, according to education and age. The aim of the study was to verify the hypothesis that unemployed women were more determined to find a job and that they took into consideration their Labour Office offers more often than men. In the analysis we used the data on over 20,000 unemployed people who had deregistered from the Local Labour Office in Szczecin in 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. 2011 Ocena szansy wyjścia z bezrobocia ze względu na wiek i staż pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w  Szczecinie, "Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176, Wrocław.
 2. Daras T., Jerzak M. 2005 Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy, badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003, Materiały i Studia, Zeszyt nr 189, NBP, Warszawa.
 3. Foley M.C., Determinants of unemployment duration In Russia, Working Paper nr 81, The William Davidson Institute AT the Univeristy of Michigan Business School 1997, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wdi.umich.eduęfilesęPubli cat-ionsęWorkingPapersęwp81.pdf, data wejścia: 15.12.2012].
 4. Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the C/MIN(2012)5, Meeting of the OECD Council at Ministenal Level, Paris 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd.org/social/familiesandchildren/ 50423364.pdf, data wejścia: 18.12.2012].
 5. Hosmer D.W., Lemeshow S. 2000 Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 6. Kavkler A., Danacica D.E., Babucea A.G., Bicanic I., Bohm B., Tevdovski D., Tosevska K., Borsic D. 2009 Cox Regression Models for Unemployment Duration in Romania, Austria, Slovenia, Croatia, and Macedonia, "Romanian Journal of Economic Forecasting", vol. 10, isssue 2.
 7. Kleinbaum D.G., Klein M. 2002 Logistic Regression. A Self-Lerning Text, Springer-Verlag, New York.
 8. Marcassa S. 2011 Unemployment Duration of Spouses: Evidence From France, THEMA Working Papers 2012-31, THEMA (THéorie Economique, Modélisation et Applications), Université de Cergy-Pontoise.
 9. Markowicz I., Stolorz B. 2009 Wpływ sposobu kodowania zmiennych na interpretację parametrów modelu regresji logistycznej, "Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej", Prace
 10. i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 11. OECD Harmonised Unemployment Rates, News Release: August 2012, Paryż, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd.org/std/labourstatistics/HUR_ NR10e12.pdf, data wejścia: 20.12.2012].
 12. Socha M., Sztanderska U. 2000 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Sztanderska U., Grotkowska G. 2007a Aktywność ekonomiczna ludności, [w:] Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 14. Sztanderska U., Grotkowska G. 2007b Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn [w:] Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 15. Tansel A., Tasci H.M. 2010 Hazard Analysis of Unemployment Duration by Gender In Developing Country: The Case of Turkey, Labour 24(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu