BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łopatka Agnieszka Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza wybranych elastycznych form zatrudnienia na polskim rynku pracy w aspekcie koncepcji flexicurity
Analisys of Selected Flexible Employment in Polish the Labour Market in the Context of Concept Flexicurity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 395-408, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia
Labour market, Employment forms, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano deskrypcję koncepcji flexicurity oraz zarys elastycznych form zatrudnienia występujących na polskim rynku pracy. Celem opracowania jest przedstawienie modelu flexicurity oraz określenie udziału atypowych form zatrudnienia w ogólnym zatrudnieniu w kontekście tworzenia polskiego modelu flexicurity, a także przedstawienie omawianej koncepcji jako alternatywnego rozwiązania w stosunku do tradycyjnych metod prowadzącego do zmniejszenia poziomu bezrobocia. W pierwszej części artykułu zaprezentowano założenia dotyczące koncepcji flexicurity. Druga część opracowania zawiera opis udziału wybranych elastycznych form zatrudnienia na polskim rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the characteristics of the concept of flexicurity and the outline of flexible forms of employment occurring on the Polish labor market. The aim of this paper is to present a model of flexicurity, and to determine the share of flexible forms of employment in the Polish labor market in the context of creating Polish flexicurity and to present this concept as an alternative to traditional methods leading to a reduction in the level of unemployment. In the first part of the article presents the assumptions regarding the concept of flexicurity. The second part of the paper contains a description of the participation of some flexible forms of employment in the Polish labor market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Affeltowicz M., Czasownik z certyfikatem, "Personel i Zarządzanie" 2010, nr 6.
 2. Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Flexicurity w praktyce - ujęcie mikroekonomiczne, w: A. Tomanek (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2010.
 3. Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 4. Elastyczne formy zatrudnienia, Informator Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawa 2011.
 5. Elastyczne formy zatrudnienia, www.elastyczni.wup.lodz.pl/index.php/home
 6. Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 7. Flexicurity. Elastyczność i bezpieczeństwo, Opracowanie wydane w ramach projektu Pomorskie partnerstwo na rzecz flexicurity, Gdańsk 2011.
 8. Flexicurity: getting more people into good jobs, 27.06.2007, www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction. do?reference=IP/07/919&
 9. Jak stać się firmą spełniającą założenia idei flexicurity?, www.flexicurityirpoznan.pl/ed/ strona.php?mi=105&lang
 10. Komuda Ł., Umowy o pracę na czas określony, 9.05.2013, www.praca-enter.pl/czytelnia/2332/ umowy-o-prace-na-czas-okreslony.
 11. Kowalski J.K., Umowy śmieciowe w Polsce: umowy cywilnoprawne coraz bardziej powszechne, 23.04.2013, http://forsal.pl/artykuly/699684,umowy_smieciowe_w_polsce_ umowy_cywilnoprawne_coraz_bardziej_powszechne.html
 12. Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 13. Kryńska E., Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?, w: Flexicurity - między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 14. Pyrek R., Flexicurity - nowa koncepcja rynku pracy, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 20, nr 1, Tarnów 2012.
 15. Staroń A., Matejun M., Zakres wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP, w: S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 16. Telepraca w polskich firmach, 12.12.2011, www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/telepracaw- polskich-firmach.
 17. Udział Polskiego Forum HR w całym rynku agencji pracy tymczasowej na podstawie danych MpiPS, www.polskieforumhr.pl/blog/materialy-dla-prasy/udzial-polskiego-forum-hrw- calym-rynku-agencji-pracy-tymczasowej-na-podstawie-danych-mpips
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu