BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anita (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zróżnicowanie dochodów a efektywność rynku pracy na przykładzie wybranych krajów OECD
Income Inequality and Efficiency of Labour Market
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 31-44, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Bezrobocie, Rynek pracy
People's income, Unemployment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz próba weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą społeczeństwo musi dokonywać wyboru pomiędzy ograniczaniem nierówności dochodowych a efektywnością rynku pracy, przejawiającą się niskim poziomem bezrobocia i wysokim zatrudnieniem. Tak sformułowana hipoteza została wykorzystana przez Paula Krugmana do objaśnienia uwarunkowań funkcjonowania rynków pracy w USA i w Europie w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Dowodził on wówczas, że negatywne szoki gospodarcze skutkują w krajach europejskich wzrostem bezrobocia, natomiast w USA wzrostem rozpiętości płac. Tymczasem odmienność reakcji wynika w głównej mierze ze zróżnicowania poziomu elastyczności rynku pracy, w tym przede wszystkim płac. W związku z tym, że hipoteza Paula Krugmana jest wciąż stosunkowo popularna, warto podejmować kolejne próby jej weryfikacji. W dotychczas prowadzonych badaniach jest powszechna dyskusja na temat przyczyn obserwowanego wzrostu zróżnicowania dochodów w większości społeczeństw, w której analizie są poddawane najczęściej takie zjawiska, jak: liberalizacja handlu międzynarodowego, postęp technologiczny promujący wysokie kwalifikacje (Skill-Biased Technical Change - SBTC) oraz deregulacja rynku pracy. Jednakże w badaniach tych stosunkowo rzadko dokonuje się empirycznej oceny związku pomiędzy zróżnicowaniem dochodów w społeczeństwie a warunkami funkcjonowania rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present and test the hypothesis that every society has to make a choice between the limitation of income inequality, on the one hand, and labour market efficiency understood as low level of unemployment and high employment, on the other hand. This hypothesis was used by P. Krugman in mid 1990s to explain the performance of labour markets in the U.S. and Europe. He argued that negative economic shocks led to higher unemployment in Europe, whereas in the U.S. to greater income inequality. The different response to shocks is mainly due to the diversity of labour market flexibility, above all wage flexibility. Since Krugmans hypothesis is still well-known, it is reasonable to re-examine it. Generally, a trend towards greater income inequality has been indicated in a number of studies. There has been considerable discussion of the factors related to this phenomenon, usually with emphasis on: liberalisation of international trade, skill-biased technical change - SBTC, labour market deregulation. However, only in a few studies economists take into consideration the correlation between unemployment (employment) rates and income inequality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D. 2002 Directed Technical Change, "Review of Economic Studies", vol. 67, no. 4.
 2. Acemoglu D. 2003 Cross-country Inequality Trends, "Economic Journal", no. 113.
 3. Agell J. 2003 Efficiency and Equality in the Labour Market, CESifo, no. 2.
 4. Alvaredo F., Atkinson A.B., Piketty T., Saez E. 2013 The Top 1 Percent in International and Historical Perspective, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge MA, Working Paper Series, no. 19075.
 5. Bertola G., Blau F. D., Kahn L. M. 2001 Comparative Analysis of Labor Market Outcomes: Lessons for the US from International Long-Run Evidence, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge MA, Working Paper Series, no. 8526.
 6. Cornia G.A., Court J. 2001 Inequality, Growth and Poverty in the Era of Liberalisation and Globalisation, UNU World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki.
 7. Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising 2011, OECD, Paris.
 8. Global Wage Report 2008/09. Minimum Wages and Collective Bargaining: Towards Policy Coherence 2008, International Labour Office, Geneva.
 9. Glyn A. 2001 Inequalities of Employment and Wages in OECD Countries, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 63, iss. supplement s1.
 10. Gottschalk P., Smeeding T.M. 1997 Cross National Comparison of Earnings and Income Inequality, "Journal of Economic Literature", vol. 35, no. 2.
 11. Green F., Felstead A., Gallie D. 2003 Computers and the Changing Skill-intensity of Jobs, "Applied Economics", vol. 35, iss. 14.
 12. Katz L., Autor D. 1999 Changes in the Wage Structure and Earnings Inequality, [in:] Handbook of Labor Economics, O. Ashenfelter, D. Card (eds.), chapter 26, vol. 3A, Elsevier, Amsterdam.
 13. Kremer M., Masking E. 2006 Globalization and Inequality, Working Paper 2008-0087, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Cambridge MA.
 14. Krugman P. 1994 Past and Prospective Causes oh High Unemployment, "Economic Review", vol. 79, no. 4.
 15. Kuszewski T. 2008 Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska, [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, W. Pacho, M. Garbicz (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 16. Kwiatkowski E. 2002 Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D. 2008 Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Moller J. 2009 Wage Dispersion in Germany and the US: Is There Compression from Below?, [in:] Innovation Employment and Growth Policy Issues in the EU and the US, P.J.J. Welfens, J.T. Addison (eds.), Springer - Verlag GmbH, Berlin, London.
 19. OECD Database on Household Income Distribution and Poverty, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://dx.doi.org/10.1787/888932535185, data wejścia: 10.05.2013].
 20. Okun A.M. 1975 Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, The Brookings Institution, Washington D.C.
 21. Portal Statystyczny OECD, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://stats.oecd.org/ index.aspx?, data wejścia: 20.03.2013].
 22. Puhani P.A. 2003 A Test of the "Krugman Hypothesis" for the United States, Britain, and Western Germany, The Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, "Discussion Paper Series", no. 764.
 23. Szymańska A. 2013 Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 24. The World Top Incomes Database, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://topincomes.g- mond.parisschoolofeconomics.eu/, data wejścia: 19.07.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu