BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machowska-Okrój Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych krajach europejskich
Economic Growth and Social Well-Being in Selected European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 409-430, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego
Prosperity, Economic growth, Gross domestic product (GDP), Index od Sustatainable Economic Welfare (ISEW)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Wzrost gospodarczy nie jest tym samym, co wzrost dobrobytu, nadal jednak PKB często interpretuje się jako miarę wzrostu dobrobytu. W opracowaniu przyjęto, że wzrost gospodarczy mierzony PKB determinuje wzrost dobrobytu, jednak przyrost dobrobytu nie jest proporcjonalny do przyrostu PKB. W gospodarkach rozwijających się w początkowej fazie rozwoju gospodarki dobrobyt mierzony wskaźnikiem Quality of Life oraz wskaźnikiem rozwoju społecznego HDI postępuje stosunkowo szybko, ale wolniej niż wzrost gospodarczy. Analizowane wskaźniki: PKB per capita, Quality of Life i HDI, wyznaczają badanym krajom ich miejsce w rankingu ze względu na poziom wzrostu gospodarczego oraz dobrobytu ekonomiczno-społecznego. Według wskazań tych mierników najwyższy wzrost gospodarczy i najwyższy poziom dobrobytu mają Niemcy. Na następnej pozycji plasują się Czechy, a po nich Polska. Pozycję czwartą zajmuje Słowacja, piątą Litwa, następnie Białoruś i jako ostatnia w szeregu plasuje się Ukraina. (abstrakt oryginalny)

Economic growth is not the same as the increase in prosperity. Still, GDP is often interpreted as a measure of prosperity. The study assumed that economic growth measured by GDP determines the increase in prosperity, but prosperity increase is not proportional to the increase in GDP. In developing economies in the early stages of economic development measured by the well-being of Quality of Life and the Human Development Index HDI progressing relatively quickly, but more slowly than economic growth. The analyzed indicators, GDP per capita, Quality of Life and HDI countries designate considered their position in the ranking because of the level of economic growth and prosperity and economic-social development. According to the indications of these meters the highest growth and highest level of prosperity to Germany. The next item followed by the Czech Republic and Poland after them. Slovakia occupies the fourth position, the fifth Lithuania, followed by Belarus and the last in a series of ranks Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernacki M., Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego, "Mathematical Economics" 2006, nr 3(10).
 2. Binda J., Łapińska H., Metody oceny efektywności polityki budżetowej i realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, www.wsfip.edu.pl/docs/2012_2013/ artykul_online/2011/Metody_oceny_efektywnosci_polityki_budzetowej_i_realizacji_ uslug_publicznych_przez_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf.
 3. CBOS, Nastroje społeczne w styczniu, www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php.
 4. Choroś-Mrozowska D., Clowes D., Regionalne zróżnicowanie PKB i dochodów ludności w Polsce. Podstawowe relacje i uwarunkowania, w: B. Szopa (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 5. Czapiński J., Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, www.pan.poznan.pl/ nauki/N_112_05_Czapinski.pdf.
 6. Easterlin R., Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence, http://graphics8.nytimes.com/images/2008/04/16/business/Easterlin1974.pdf.
 7. GUS, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, www.stat.gov.pl/ gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-662.htm.
 8. GUS, Wzrost gospodarczy mierzony PKB per capita, www.stat.gov.pl/gus/5840_11293_ PLK_HTML.htm.
 9. Kot S., Malawski A., Węgrzecki A., Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 10. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, www. google.pl/#q=Poj%C4%99cia+wolno%C5%9Bci+oraz+%E2%80%9Emo%C5%BCl iwo%C5%9Bci%E2%80%9D+%28ang.+capabilites%29+maj%C4%85+zdecydowan ie+.
 11. Machowska-Okrój S., Wzrost gospodarczy a dobrobyt w Polsce i krajach ościennych, w: J. Kuczewska, J. Stefaniak-Kopoboru, M. Krzemiński (red.), Ekonomiczne wyzwania współczesności, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013.
 12. Mierniki wzrostu gospodarczego, czyli o czym naprawdę świadczy wysokie PKB, www. finanse.nowy-biznes.com/229-mierniki_wzrostu_gospodarczego_czyli_o_czym_ naprawde_wiadczy_wysokie_pkb.htm.
 13. Nation Ranking quantifying the world of sovereign states, http://nationranking.wordpress. com/2011/03/06/2011-qli/.
 14. Piechowiak Ł., Jak można wliczać do PKB dochody z prostytucji nieletnich?, www.bankier.pl/ wiadomosc/Jak-mozna-wliczac-do-PKB-dochody-z-prostytucji-nieletnich-3092986. html.
 15. Piński A., OECD: Za pół wieku Polska nie dogoni najbogatszych krajów świata, www.obserwatorfinansowy.pl/badania-i-raporty/oecd-za-pol-wieku-polska-nie-dogoni-najbogatszych- krajow-swiata/?k=badania-i-raporty.
 16. Ratajczak M., Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, "Ruch Prawniczy i Socjologiczny" 2000, z. 4.
 17. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania,Wydawnictwo Znak; Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 2000.
 18. Stachowiak Z., Ekonomia zarys podstawowych problemów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1996.
 19. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P., Błąd pomiaru, PTE, Warszawa 2013.
 20. Szopa B., Główne wyznaczniki bogactwa i zamożności, w: B. Szopa (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 21. United Nations Development Programme, Human Development Reports, http://hdr.undp. org/en.
 22. World Happiness Report, http://unsdsn.org/resources/publications/world-happiness-report- 2013/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu