BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skopowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany regulacji w zakresie rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w okresie kryzysu finansowego
Regulatory Changes Related to Mortgage Loans During the Financial Crisis in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 124, s. 169-182, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy
Słowa kluczowe
Kredyt mieszkaniowy, Kryzys finansowy, Polityka kredytowa banków
Housing loan, Financial crisis, Credit policy of banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zmiany regulacji w zakresie kredytów mieszkaniowych wprowadzone przez nadzór finansowy w Polsce w odpowiedzi na kryzys finansowy. W tym kontekście przeanalizowano efektywność podjętych środków, zarówno pasywnych (niekoniecznie obowiązkowych), jak i aktywnych, mających na celu ograniczenie potencjalnego zagrożenia związanego ze wzrostem ryzyka kredytowego, pogorszeniem jakości zabezpieczeń oraz zwiększeniem zmienności kursu walutowego, W artykule przedstawiono również wpływ struktury sektora bankowego i sytuacji na rynku nieruchomości na zachowanie banków, a także ich procedury wewnętrzne. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes that were introduced by the banking supervisory authority in Poland to the regulatory framework in case of mortgage loans. We explain the efficiency of some passive (not necessarily mandatory) and active measures that were used to reduce the potential threat of credit risk increase, collateral deterioration and exchange rate variability. We also investigate the influence of the condition of real estate market and the structure of banking sector on behavior of banks, as well as their internal risk management procedures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce: stan na czerwiec 2008 r., KNF, Warszawa 2008.
 2. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce: stan na grudzień 2008 r., KNF, Warszawa 2009.
 3. Informacja dotycząca ryzyka związanego z kredytami walutowymi, KNF, Warszawa, 14 stycznia 2010.
 4. Informacja o warunkach wprowadzania oraz realizacji programów postępowania naprawczego w sektorze bankowym, KNF, Warszawa, 16 października 2009.
 5. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, KNF, Warszawa 2010.
 6. Raport o stabilności systemu finansowego; grudzień 2009, NBP, Warszawa 2009.
 7. Rekomendacja F dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne, GINB, Warszawa 2003
 8. Rekomendacja J z dnia 20 lipca 2000 r. dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do tynku nieruchomości, GINB, Warszawa 2000.
 9. Rekomendacja К z dnia 10 października 2001 r. dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji, GINB, Warszawa 2001.
 10. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, KNB, Warszawa 2006.
 11. Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, UKNF, Warszawa 2008.
 12. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, UKNF, Warszawa 2010.
 13. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa, listopad 2009.
 14. Rozwój systemu finansowego w Polsce, Departament Systemu Finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 1 grudnia 2009.
 15. Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankietу do przewodniczących komitetów kredytowych, II kwartał, 2010, NBP, Warszawa, kwiecień 2010.
 16. Uchwała nr 1 /2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (...)
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn.: DzU z 2002 г., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu