BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatr Maciej S. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dywersyfikacja jakości portfeli kredytowych banków w Polsce. Paradoks czy prawidłowość trendów
Credit Portfolio Quality Diversification in Polish Banking. Paradox or Trend
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 124, s. 204-218, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy
Słowa kluczowe
Bankowość, Portfel kredytowy, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kredytowe
Banking, Credit portfolio, Risk management, Credit risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie jakości portfela kredytowego banków stanowi swego rodzaju odbicie poziomu skuteczności zarządzania ryzykiem w tych instytucjach. Od lat portfele kredytowe banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce istotnie się pod tym względem różnią stale na korzyść tych ostatnich. Opracowanie jest próbą wyjaśnienia przyczyn lepszej (przynajmniej w statystycznym wyrazie) jakości portfeli banków spółdzielczych, ze wskazaniem niektórych czynników mikro- i makroekonomicznych, a także różnic między rozwiązaniami w zakresie pomiaru ryzyka kredytowego tych dwóch grup instytucji. (abstrakt oryginalny)

Commercial banks and co-operative banks manage credit risk in different ways. Commercial banks use sophisticated risk assessment methods while credit risk management in co-operative banks takes the advantage of some non-formal assessment activities instead of sophisticated qualitative tools. Surprisingly, co-operative banks feature better quality of credit portfolio. The article discusses this issue.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Heffenian S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Informacja o sytuacji banków w okresie styczeń-wrzesień 2009, UKNF, Warszawa 2009.
  3. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa, grudzień 2009.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2008 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU z 2008 r., Nr 235, poz. i 589.
  5. Wiatr M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowy. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2008.
  6. Zarządzenie nr 19 Prezesa NBP z dnia i 8 listopada 1992 r, ws. równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych.
  7. Źródła internetowe
  8. www.nbp.pl.
  9. www.knf.pk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu