BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olechnowicz Agata (Uniwersytet Gdański), Kołatka Marek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zachowanie podmiotów decyzyjnych w czasie kryzysu na przykładzie skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych w latach 2003-2011
Decision Making During Crisis on the Example of Tendency to Household Indebtedness During 2003-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 463-474, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Racjonalność zachowań, Proces decyzyjny, Kryzys finansowy, Gospodarstwa domowe, Zadłużenie gospodarstw domowych, Ekonomika gospodarstwa domowego
Rationality of behavior, Decision proces, Financial crisis, Households, Household debt, Household economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy opisano kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarstw domowych na rynku finansowym. Pokrótce przedstawiono ideę oraz sens ekonomiczny kredytowania konsumpcji. W dalszej części pracy znajduje się skonsolidowana charakterystyka skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych w wybranych państwach Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na okres światowego kryzysu finansowego w latach 2008-2011. Ostatnia część artykułu zawiera wyniki badań i analiz własnych autorów. Sprawdzono, jak ma się wysokość dochodów do skłonności do zaciągania kredytów. Przedstawiono odpowiednie wykresy oraz tabele przedstawiające wyniki badań. Ostatecznie podjęto próbę interpretacji wyników w kontekście racjonalności zachowań podejmowanych przez jednostki decyzyjne. (abstrakt oryginalny)

The article describes the key issues related to the functioning of the households in the financial market. Briefl y presents the idea and economic sense of lending consumption. It also presents from where does the propensity to borrow occur. The period of 2003-2011 in the analyzed EU countries characterized with the growing trend of the household debt. This paper explores whether the onset of the financial crisis in 2008-2011 resulted in a significant way the propensity to borrow, and how the level of income has the propensity to borrow. The analysis lead to a conclusion that, the global crisis reduced temporary the pace of household indebtedness. Moreover in some of the presents countries the values of the household debt exceeded the value of their disposable income. Finally, the authors attempt to interpret the results in the context of rationality decision-making undertaken by individuals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behaviour, "American Economic Review" 2002, nr 3.
 2. Ando A., Modigliani F., The "Life Cycle" Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, "American Economic Review" 1963, nr 1.
 3. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, rozdz. 8, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Bryant W.K., Zick C.D., The Economic Organization of the Household, Cambridge University Press, New York 2006.
 5. Buczek S., Efektywność informacyjna warunków akcji - teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 6. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 7. Dziawgo L., Jak zarobić, czyli rzecz o inwestowaniu pieniędzy, Wydawnictwo Kontrakt, Szczecin 1992.
 8. Frederick S., Loewenstein G., O'Donoghue T., Time Discounting and Time Preference: A Critical Review, "Journal of Economic Literature" 2002.
 9. Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957.
 10. Glick G., Lansing K.J., Global household leverage, house prices and consumption, Federal Reserve Bank San Francisco "Economic Letter" 2010, January 11.
 11. Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1996.
 12. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008.
 14. Polowczyk J., Podstawy ekonomii behawioralnej, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 3.
 15. Rytlewska G., Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, PWE, Warszawa 2005.
 16. Samuelson P., A Note on Measurement of Utility, "Review of Economic Studies" 1937, nr 4.
 17. Sharpe W.F., Alexander G.J., Bailey J.V., Investments, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu