BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dotacje do zatrudnienia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako forma wsparcia samozatrudnienia osób bezrobotnych w spółdzielniach socjalnych
Grants for Employment as a Form of Support from Publc Funds Social Cooperative Activities in Process of Unemployed Social Reintegration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 503-514, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Spółdzielnie socjalne, Polityka socjalna, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Dotacje, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Wykluczenie społeczne
Social cooperatives, Social policy, Rehabilitation of disabled persons, Subsidies, Disabilities employment activity, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
,
Abstrakt
Spółdzielnie socjalne w teorii mają stanowić jedno z głównych miejsc reintegracji społecznej osób marginalizowanych. Na realizację zadań reintegracyjnych otrzymują wsparcie finansowe ze środków publicznych. Na przystąpienie do spółdzielni osoba bezrobotna dostaje dotację rzędu 10-12 tys. zł, a gdy jest to osoba niepełnosprawna, nawet kilkakrotnie większą. W latach 2009-2013 z tej formy wsparcia skorzystało łącznie prawie 750 osób bezrobotnych pełnosprawnych i niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)

Social cooperatives in theory should to be one of the main places of social reintegration of marginalized people. The implementation of the tasks of reintegration receive financial support from public funds. To join the cooperative unemployed person get a subsidy of 10-12 thousand zł, and when it is a person with a disability this is even twice. In the years 2009-2013 with this form of support have benefited a total of nearly 750 unemployed people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzaga C., Alceste S., Social Enterprises in the Field of Personal Services in Italy, Working papers no. 15 ISSAN, University of Trento, July 2000, http://eprints.biblio.unitn. it/175/1/wp15.pdf.
 2. Ekonomia społeczna. Kraków 2004. Materiały z II Europejskiej Konferencji pt. "Ekonomia społeczna", Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 3. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego, Warszawa 2012.
 4. Johnson T., Spear R., Social Enterprise. International Literature Review, GHK, przeł. Jakub Jedliński.
 5. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt: maj 2013, Zespół ds. Rozwiązań Systemowych Ekonomii Społecznej. Grupa ds. Strategicznych, Warszawa 2013.
 6. Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283), Disciplina delle cooperative sociali.
 7. Monzón J.L., Ávila R.Ch., The social economy in European Union, Report drawn up for the European Economic and Social Committee by the International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC), European Economic and Social Committee, Bruxelles 2012, www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/ RESEARCH_REPORTS/EESC2007_%20English Report.pdf.
 8. Ołdak M., Spółdzielnia socjalna krok po kroku. Spółdzielnia socjalna osób niepełnosprawnych - poradnik, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. Warszawa 2011.
 9. Rossi G., The Phenomenon of Social Cooperatives in Italy, in The World of Cooperative Enterprise, Plunkett Foundation, Oxford 1996.
 10. Sickness, disability and work: breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD countries, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris 2010.
 11. Spear R., Boosting Social Entrepreneurship and Social Enterprise Creation in the Republic of Serbia, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, 2013/12, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k3xz6lswcwl-en.
 12. Trzeciecki A., Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2012.
 13. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 14. Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, DzU 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm.
 15. World Report on Disability, World Health Organisation, World Bank, Geneva 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu