BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska-Blichowska Teresa (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Wpływ wielkich korporacji na przemysł wydobywczy w krajach trzeciego świata a ochrona środowiska
The Influence of Multi-National Corporations on the Extractive Industry of the Third World Countries in the Light of the Environmental Protection
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1994, nr 1 (4), s. 45-54, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Przemysł wydobywczy, Surowce energetyczne, Górnictwo surowców skalnych, Korporacje międzynarodowe, Inwestycje zagraniczne, Ochrona środowiska
Mining industry, Energy raw materials, Rock material mining, International corporation, Foreign investment, Environmental protection
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
Powyższe rozważania możemy sprowadzić do wniosku, że rosnące nakłady korporacji ponadnarodowych na urządzenia zabezpieczające środowisko przed dewastacją oraz na rekultywację wyrobisk powodują rezygnację międzynarodowych korporacji z angażowania kapitału w przemysł wydobywczy w krajach Trzeciego Świata. Uciekają one przed kosztami modernizacji dotychczasowych technologii pozyskiwania surowców, koniecznej pod wpływem nowych przepisów ochrony środowiska, wzrastającej presji międzynarodowej społeczności i świadomości ekologicznej kierownictwa tych korporacji. Sprzyja temu także rysująca się od wielu lat, tendencja do relatywnego spadku cen towarów surowcowych w handlu międzynarodowym. Okres, kiedy kraje Trzeciego Świata nie stawiały korporacjom ponadnarodowym żadnych wymagań w zakresie ochrony środowiska, minął bezpowrotnie (przynajmniej w większości krajów). (fragment tekstu)

The influence of multi-national corporations on the world economy has grown steadily over last years. It was just the extractive industry that was a matter of the greatest interest of large companies. However, the process of their expansion in the natural resources exsploitation held back finally. The 1980 s saw a rapid drop in the corporations investments in the sphere of the extractive industry. There appeared an investment shilt from the extractive industry to the processing sectors of economy. There are many reasons for such a development, not only economic and technological but, among otheres, smaller return of the investments and higher environmental protection requirements as well. The author of the article intends to show how much the Third World countries' higher environmental requirements determine the process of investment shilt from the extractive industry to the processing industry. Until recently the foreign capital in the developing countries was not compelled to take environmental protective measures. As a result of this, the natural environment of many Third World countries was destroyed. Much higher ecological standards as well as increasing environmental awareness of those populations have become one of the reasons for much lower investments in the extractive industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Peccei, O.L. Freeman: Will Multi-National Corporation Help Unite the World? "Futurist", 1971, October.
  2. M.J. Ulmer: Multinational Corporations and Third World Capitalism, Dep. of Economics Working Paper, University of Maryland, 1982, nr 2.
  3. R. Bosson, B. Varon: Mining Industry and the Developing Countries, London 1977.
  4. J. Winiecki: Perspektywy przedsiębiorstw międzynarodowych w gospodarce światowej, PISM, Warszawa 1983, s.87.
  5. E. Cyrson: Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, Warszawa 1981, s.90-92.
  6. Z. Jankowiak: Przedsiębiorstwa wielonarodowe i ich wpływ na gospodarkę światową, PWN, Warszawa 1973, s. 100-112
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu