BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klim-Klimaszewska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Podstawy edukacyjne na przełomie XX i XXI wieku w świetle raportów oświatowych
Educational Bases at the Turn of the 20th and 21st Centuries as Presented in the Light of Educational Reports
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2011, t. 5, nr 1, s. 3-18, bibliogr. 10 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Edukacja, Raportowanie, Przemiany polityczne, Przemiany społeczne
Education, Reporting, Political changes, Social change
Uwagi
Na stronach 11-18 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę międzynarodowych raportów, w których podejmowano problematykę kształcenia. Szczególną uwagę zwrócono na raporty ekspertów, takie jak: Raporty Międzynarodowego Stowarzyszenia do badania Osiągnięć Szkolnych, Raport Filipa H. Coombsa, Raport Edgara Faure'a, Raporty Klubu Rzymskiego, Biała Księga Komisji Europejskiej, Raport Jacquesa Delorsa. We wszystkich tych raportach zwraca się uwagę na konieczność zmian, jakie powinny objąć edukację w związku z procesem transformacji życia społecznego, globalizacji, postępu naukowo-technicznym oraz ich skutkami w dziedzinie pracy i środowiska człowieka. Na ich bazie opracowywano prawidłowości dotyczące systemów organizacyjnych szkoły zgodnie z celami wyznaczonymi w unijnej strategii dla szkolnictwa zjednoczonej Europy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of international reports which raised the problem of education. Special attention was devoted to expert reports, such as: Reports of The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Philip H. Coombs Report, Edgar Faure's Report, The Club of Rome Reports, The White Book of The European Commission, Jacques Delors Report. All the reports advocate changes that should be introduced in education in connection with the process of social life transformation, globalization, technological-scientific advancement along with the results in the fields of work and human surroundings. On the basis of the aforementioned notions, certain regularities about educational systems have been established in order to pursue the defined goals of EU strategy for education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. (1982), Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa
  2. Coombs P.H. (1968), The World Educational Crisis. A Systems Analysis, Oxford University Press, New York
  3. Delors J. (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, SOP UNESCO, Warszawa
  4. Faure E. (1975), Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa
  5. Husen T. (ed.) 1967), International Study of Achievement in Mathematics. A Comparison of Twelve Countries, Vol. I & II, Willey-Almqvist and Wiksell, Stockholm-New York; Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego (2005), Euridice-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa
  6. Komisja Europejska (1997), Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, WSP-TWP, Warszawa
  7. Meadows D.H., Meadows D.L., Behrens W.W. III (1973), Granice wzrostu, PWE, Warszawa
  8. Mersarovic M., Pestel E. (1977), Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa
  9. Tinbergen J., Dollzman A.J., Ettinger J. (1978), O nowy ład międzynarodowy, PWE, Warszawa
  10. Peccei A. (1987), Przyszłość jest w naszych rękach, PIW, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu