BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Jan (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Goc Mateusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Forecasting Distributions of Variables with Seasonal Fluctuations
O prognozowaniu rozkładów zmiennych wykazujących wahania sezonowe
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (28), 2010, nr 91, s. 195-207, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics
Tytuł własny numeru
Prognozowanie = Forecasting
Słowa kluczowe
Stopa bezrobocia, Powiat, Miasto na prawach powiatu, Wahania sezonowe w gospodarce, Badania empiryczne
Unemployment rate, County, City with county rights, Seasonal fluctuations in the economy, Empirical researches
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy na przykładzie rozkładów empirycznych miesięcznych stóp bezrobocia według powiatów i miast na prawach powiatów przedstawiono przykład modelowania i prognozowania rozkładów homogenicznych zmiennej wykazującej wahania sezonowe. Wykazano w niej, że proces budowy prognoz rozkładów ex ante powinien być poprzedzony analizą ex post dokładności prognoz parametrów i zgodności rozkładów.(abstrakt oryginalny)

The following study presents the example of modelling and forecasting homogeneous distributions of the variable exhibiting seasonal fluctuations on the example of empirical distributions of the monthly unemployment rates by districts and cities with district rights in Poland. The study indicates that the process of creating the ex ante forecasts of distributions should be preceded by the ex post analysis of the accuracy of the forecasts of parameters and compliance of distributions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański Cz., Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979, pp. 88-89.
  2. Guzik B., Prognozowanie funkcji, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Zeszyt Nr 184, Poznań 1991, pp. 7-20.
  3. Johnson N.L., Kotz S., Balakrishnan N., Continuous Univariate Distributions, Vol. 1, Wiley, New York 1994.
  4. Kordos J., Modele prognoz rozkładu plac według wysokości, [in:] Wybrane problemy prognoz statystycznych, t. 11, GUS, Warszawa 1970a, pp. 230-243.
  5. Kordos J., Prognoza rozkładu płac za 1970 r. w gospodarce uspołecznionej, Wiadomości Statystyczne 1970b, no. 5 (108), pp. 39-41.
  6. Kordos J., Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, PWE, Warszawa 1973.
  7. Kotz S., Nadarajah S., Extreme Value Distributions: Theory and Applications, Imperial College Press, London 2000.
  8. Zawadzki J., Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu