BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciupa Robert (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Carl Folke and Thomas Kaberger (edited by) Linking the Natural Environment and the Economy: Essays from Eco-Eco Group, Kluwer Academic Publishers,Dordrecht (Boston) London 1991
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1992, nr 2 (2), s. 201-202
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Ekonomia, Ochrona środowiska, Ekologia, Stowarzyszenia, Recenzja
Economic aspects of environmental protection, Economics, Environmental protection, Ecology, Associations, Review
Abstrakt
Grupa "Eco-Eco" została założona w 1984 roku przez Johana Ashimid przy współpracy Carla Folke i Ann Mań Jansson, naukowców Zakładu Ekologii Systemowej Uniwersytetu Sztokholmskiego. Jej głównym celem były badania integracji ekologii i ekonomii, zwłaszcza że ostatnio do problemu wzajemnej korelacji między tymi dyscyplinami naukowymi podchodzi się z dużą uwagą na całym świecie. Do powstania Grupy "Eco-Eco" przyczyniła się zapewne konferencja w Sztokholmie w 1982 r. pod hasłem "Integracja ekologii i ekonomii - spojrzenie na lata osiemdziesiąte", która zgromadziła interdyscyplinarne grono stanu dojrzałości społeczeństwa (sustainability), tworzenie języka typowego dla ekonomii ekologicznej, objaśnianie znaczenia pojęć szwedzkich naukowców. Obecnie grupa ta skupia botaników, hydrologów, marynistów, leśników, inżynierów środowiska, ekonomistów, ekologów, biznesmenów, polityków. Jej głównym celem jest stymulowanie wymiany informacji między naukowcami różnych dyscyplin naukowych. Do głównych zagadnień, którymi zajmuje się Grupa "Eco-Eco" należą m.in.: tematy związane z oceną wartości zasobów naturalnych, ocena ekosystemów, wpływ środowiska na rozwój w krajach rozwiniętych i rozwijających się, ekonomia ekologiczna, inżynieria ekologiczna, problemy występujących zarówno w ekologii i ekonomii, badanie procesu przechodzenia społeczeństwa ze stanu nie zorientowanego ekologicznie do sustainability, etyka środowiskowa, termodynamika w ujęciu ekologii i ekonomii. Ważną rzeczą wydaje się być również wyznaczanie przez Grupę ram modelowania ekologiczno-ekonomicznego, a także poszukiwanie sposobu na efektywne wprowadzanie polityki ekonomicznej, czyli stworzenie kompleksowego systemu, który łączyłby środowisko naturalne i ekonomię w jedną dyscyplinę naukową (tak brzmi w wolnym tłumaczeniu tytuł powyższej publikacji). Książka składa się z czterech rozdziałów, zawierających czternaście samodzielnych referatów autorstwa członków Grupy "Eco-Eco". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu