BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warżała Rafał (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Regionalne cykle koniunkturalne w Polsce w latach 2000-2014
Regional Business Cycles in Poland in the Years of 2000-2014
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 529-550, tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Wahania koniunkturalne, Region, Analiza regionalna
Business trends, Business fluctuations, Region, Regional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opis i interpretacja przebiegu wahań koniunkturalnych w Polsce w ujęciu regionalnym. W literaturze przedmiotu problem wahań koniunkturalnych jest ujmowany dwojako. Koncepcja Jeffreya Frankela i Andrew Rose'a popiera ideę, że wraz z pogłębiającą się integracją gospodarczą dochodzi do bardziej zsynchronizowanych cykli koniunkturalnych zarówno w ujęciu narodowym, jak i regionalnym. Druga koncepcja wywodzi się z pracy Paula Krugmana, który wyraża przekonanie, że integracja gospodarcza oznacza wzrost regionalnej koncentracji działalności przemysłowej, co może prowadzić do wstrząsów asymetrycznych i rozbieżnych cykli koniunkturalnych. W pracy podjęto próbę opisu cech morfologicznych wahań koniunkturalnych w ujęciu regionalnym w Polsce. Umożliwiło to udzielenie odpowiedzi na pytania, czy cykle koniunkturalne poszczególnych regionów Polski są zbieżne pod względem morfologicznym oraz czy zachodzi synchronizacja wahań regionalnych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to study the phenomenon of regional business cycles in Poland. In literature, the problem of regional business fl uctuations is described in two opposite ways. The fi rst concept of Jeffrey Frankel and Andrew Rose supports the idea that the deepening of economic integration leads to more synchronized business cycles, both in national and regional level. The second concept is derived from the Paul Krugman's researches, who states that economic integration causes an increase of regional concentration of industrial activity. The result of that is creation of asymmetric shocks and diverging business cycles. In this paper it is attempted to describe the morphological characteristics of regional fl uctuations in Poland. The research results made it possible to answer the question of whether the business cycles of Polish regions are similar in terms of morphology and whether there is the synchronization of regional fluctuations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Wydawnictwo IRG SGH, Warszawa 2008.
 2. Artis M., Dreger Ch., Kholodilin K., What Drives Regional Business Cycles? The Role Of Common And Spatial Components, "The Manchester School" 2011, vol. 79, nr 5.
 3. Artis M., Zhang W., International Business Cycles and the ERM: Is There a European Business Cycle?, "International Journal of Finance and Economics" 1997, vol. 2(1).
 4. Barczyk R., Kruszka M., Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w gospodarce Polski w okresie transformacji, w: Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 5. Barrios S., Lucio J., Economic Integration and Regional Business Cycles: Evidence from the Iberian Regions, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 2003, vol. 65(4).
 6. Beine M., Candelon B., Sekkat K., EMU membership and business cycle phases in Europe: Markov-swiching VAR analysis, "Journal of Economic Integration" 2003, nr 18.
 7. Blanchard O., Katz L., Regional Evolutions, "Brookings Paper in Economic Activity" 1992, nr 2.
 8. Camacho M., Perez-Quiros G., Saiz L., Do european business cycles look like one?, "Computing in Economics and Finance" 2006, nr 175.
 9. Carlino G., Sill K., Regional income fluctuations. Common trends and common cycles, Working Papers No. 00-8, Federal Bank of Philadelphia, 2000.
 10. Correia L., Gouveia S., Business Cycle Synchronisation At The Regional Level: Evidence For The Portuguese Regions, "Regional and Sectoral Economic Studies" 2013, vol. 13-1.
 11. Crone T.M., An Alternative Definition of Economic Regions in The United States Based on Similiarities in State Business Cycles, Working Papers No. 03-23, Federal Bank of Philadelphia 2003.
 12. Decressin J., Fatas A., Regional Labor Market Dynamics in Europe, "European Economic Review" 1995, nr 39.
 13. Drozdowicz-Bieć M., Regionalne cykle koniunkturalne, "Barometr Regionalny" 2008, nr 3(13).
 14. Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa 2012.
 15. Fatas A., EMU: Countries or regions? Lessons from the EMS Experience, "European Economic Review" 1997, nr 41.
 16. Frankel J., Rose A., The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Working Paper 5700, National Bureau Of Economic Research, August 1996.
 17. Grudkowska S., Paśnicka E., X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2007.
 18. Harding D., Pagan A., Extracting, Using and Analyzing Cyclical Information, MPRA Paper 15, University Library of Munich, Germany 2001.
 19. Kenen P., The Theory of optimum Currency Areas: An Eclectic View, w: R. Mundell, A.J. Swoboda (red.), Monetary Problems of the International Economy, University of Chicago Press, 1969.
 20. Krugman P., Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy" 1991, vol. 99.
 21. Krugman P., Lessons of Massachusetts for EMU, w: F. Torres, F. Giavazzi (red.), Adjustment and Growth in the European Monetary Union, CEPR and Cambridge University Press, 1993.
 22. Marelli E., Specialisation and Convergence of European Regions, "The European Journal of Comparative Economics" 2006, vol. 4, nr 2.
 23. Matkowski Z. (red.), Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej, Prace i Materiały IRG SGH nr 51, Warszawa 1997.
 24. Matkowski Z., Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na standardach UE i OECD, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 25. McKinnon R.I., Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1963, vol. 53, nr 4.
 26. Montoya L., De Haan J., Regional business cycle synchronization in Europe?, "Bruges European Economic Research", College of Europe 2007, Paper 11.
 27. Mundell R., The International Disequilibrium System, "Kyklos", 1961, nr 14.
 28. www.stat.gov.pl
 29. Zarnowitz V., Boschan Ch., Cyclical indicators: An Evaluation and New Leading Indexes, Business Conditions Digest. U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Waszyngton 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu