BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopycińska Danuta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konkurencyjność kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn w Polsce
The Competitiveness of Human Capital of Women and Men in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 357-369, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Edukacja, Konkurencyjność, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Human capital, Education, Competitiveness, Equal rights for women and men
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym miernikiem poziomu kapitału ludzkiego jest szeroko pojęte kształcenie, gdyż ma bezpośredni wpływ na wszystkie elementy tego kapitału i jego konkurencyjność. Celem niniejszego opracowania jest ocena konkurencyjności kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn w Polsce dokonana na podstawie powyższego miernika. Przyjętym okresem badawczym były lata 2005-2013. (abstrakt oryginalny)

The fundamental measure of the level of human capital is broadly defi ned education, because it has a direct impact on all elements of this capital and its competitiveness. The aim of this elaboration is the assessment of competitiveness of human capital of women and men in Poland based on a above mentioned measure. The analysed period covers the years 2005-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "The Journal of Political Economy" 1962, vol. 70, iss. 5, part 2.
 2. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 3. Grabowska I., Węziak-Białowolska D., Kotowska I.E., Panek T., Warunki życia gospodarstw domowych. Edukacja i kapitał, w: J. Czapliński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Minitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 4. Badania aktywności ekonomicznej ludności, GUS, Warszawa 2013.
 5. Edukacja i wychowanie, GUS, Warszawa 2013.
 6. Kopycińska D., Human Management in the Polish Ekonomy, "Transformations in Business & Economies" 2009, nr 3.
 7. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 8. Micer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, "Journal of Political Economy" 1958, vol. 66, iss. 4.
 9. Schultz T.W., Investment in Human Capital, "The American Economic Revieww" 1961, no. 51(1).
 10. Strzelecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I.E., Warunki życia gospodarstw domowych. Rynek pracy, w: J. Czapliński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Minitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 11. Żółkiewski Z., Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji, w: L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu