BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Margel Lech (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Gospodarka wodna i ochrona wód w makroregionie północno-wschodnim
Water Management and Water Protection in the North-Eastern Region
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1994, nr 1 (4), s. 95-104, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zasoby wodne, Gospodarka wodna, Zasoby wód powierzchniowych, Wody gruntowe, Ochrona wód
Water resources, Water management, Surface water resources, Groundwater, Protection of waters
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska Północno-Wschodnia
North-East Poland
Abstrakt
Informacja na temat gospodarki wodnej i ochrony wód jest już stosunkowo obszerna. Mankamentem jednak jest jej ogromne rozproszenie. W zarządzaniu konieczne są natomiast informacje syntetyczne, ukazujące nie tylko stan rzeczy, ale także zauważalne tendencje. Celem artykułu jest uogólnienie problemów związanych z gospodarką wodną i ochroną wód w makroregionie północno-wschodnim na podstawie informacji rozproszonej w różnych opracowaniach specjalistycznych i statystycznych.(fragment tekstu)

The article presents the current state of water and sewage system management in the north-eastern region as well as ground and underground water resources and their quality, the chief branches of economy consuming the most of water with regard to urban, rural industry and agriculture supply, not to mention other consumers. It also describes the expenditures on water management and water protection as well as proceeds of fines and fees imposed on water and sewage users. The largest resources of ground water are located in Olsztyn and Suwałki provinces, the smallest in Łomża and Białystok provinces. The region has 1433,2 hnr underground water resources, of which 1381,4 hnr is located in the quaternary deposits. This water needs iron and manganate-elimination process. Of all the regional towns it is only Białystok and Olsztyn's municipal water pipes that supply both underground and ground water. In other towns only underground water is supplied. In 1992 investment outlays on the regional water management stood for 181,5 billion zlotys, whereas 87,1% was alloted to water intakes and supply. In the same year as much as 130,215 million zlotys was collected for the Environmental Protection and Water Management Fund, 23,1 % ofwhich represented sewage fees. At present penalty and fee system being in force is not effecient or just while penalty and fees are tiny as compared to damage and pollution being done to the environment. Economically-based fee system regulation is conditioned by a correct methodological profit and loss balance of the environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu