BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego
Marketing Reserch and the Context and Logic of Scientific Discovery
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 96, s. 30-38, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Metodologia badań, Odkrycia naukowe
Marketing research, Research methodology, Scientific discoveries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat ma charakter refleksji epistemologicznej nad badaniami marketingowymi w kontekście ogólnej metodologii badań naukowych. Jego inspiracją była kluczowa w teorii poznania i teorii nauki książka K.R. Poppera Logika odkrycia naukowego. Czym jest odkrycie naukowe - jaka jest jego logika i uwarunkowania - oto pytania stawiane na kanwie lektury pracy i koncepcji K.R. Poppera. Kluczową dla badań naukowych kontrowersję "indukcjonizm - dedukcjonizm" Popper rozstrzyga na rzecz tego drugiego podejścia metodologicznego. Ale czy badania nad "światem marketingu" winny przyjmować tę właśnie perspektywę, czy droga do odkrycia w obszarze badań nad rynkiem, marketingiem i konsumentem winna rezygnować z podejścia indukcyjnego? Zarysowany dylemat metodologiczny w zakresie badań marketingowych nadal pozostaje otwartym i interesującym pytaniem naukowym. (abstrakt oryginalny)

The paper is an epistemological reflection on the marketing research in the context of overall scientific research methodology. Karl R. Popper's The Logic of Scientific Discovery, a crucial book in epistemology and theory of science, inspired the author to write the paper. What is a scientific discovery? What is its logic and constraints? These are fundamental questions posed in the paper after reading the book and learning the concept of the work by K.R. Popper. Crucial for research controversy "inductive reasoning - deductive reasoning" Popper resolves in favour of this second methodological approach. However, should research on "the world of marketing" take this prospect, should the way to discovery in the field of market research, marketing and consumer give up the inductive approach? This methodological dilemma in the range of marketing research is still an open and interesting research question. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E.R., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 2. Churchill G.A., Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 3. Dad'o J., Petrovicova J., Kostkova M., Marketing sluzieb, Epos, Bratislava 2006.
 4. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 5. Heller M., Nauka i wyobraźnia, Znak, Kraków 1995.
 6. Kaplan A., The Conduct of Inquiry, Harper & Row, New York 1968.
 7. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 8. Kędzior Z. (red.), Badania rynku. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa 2004.
 9. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2001.
 10. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Popper K.R., Logika odbycia naukowego, Aletheia, Warszawa 2002.
 12. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, AE, Kraków 2004,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu