BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cudowska-Sojko Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rola turystyki w rozwoju regionu- Aspekt teoretyczny
The Role of Tourism in Regional Develompent - Theoretical Aspect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 23-33, tab.,rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Sport, Region, Region turystyczny
Tourism, Recreation, Sport, Region, Tourist region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój turystyki jest impulsem dynamizującym rozwój społeczno-gospodarczy regionów i całego kraju. Jej znaczenie przejawia się w zdolności do generowania miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności, podwyższenia konkurencyjności regionów. Wysoki prestiż w strukturze czynników rozwoju regionu jest wynikiem obecności we wszystkich sferach gospodarowania:produkcji dóbr i usług, podziału, wymiany oraz konsumpcji. Wpływa korzystnie na wzrost gospodarczy, jest kołem zamachowym rozwoju regionalnego.(abstrakt autora)

Tourism is an important economic factor in regions and in the Word. Tourism is often one of the main sources of income for the population and a prominent factor in creating and securing an adequate level of employment. It is contribution to growth and has major impact on regional development. In many tourism oriented regions the retail sector also benefits considerably from the demand created by tourists in addition to that of the resident population.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butowski L., Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006, Difin, Warszawa 2009.
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Dziedzic T., Łopaciński K., Saja A., Szegiedewicz J., Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce, DTMSiT, Warszawa 2009.
 4. Dzieńdzura T., Kapitał społeczny a rozwój potencjału turystycznego regionu
 5. [ w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. K. Dziendziura,P. Zmyślony, PWSZ Sulechów 2008.
 6. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
 7. Gołembski G., Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 8. Hadzik A., Turystyka wielkich wydarzeń sportowych w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe nr 19, WSHiU, Poznań 2010.
 9. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, MSiT, Warszawa 2008.
 10. Koniusz M., Rozwój regionalny a turystyka wiejska
 11. [ w:] Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Jalinika, EkoPress, Białystok 2009.
 12. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Kozak M.W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Scholar, Warszawa 2009.
 14. Kozak M.W., Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010, nr 4.
 15. Krawczyk Z., Tendencje rozwoju turystyki światowej
 16. [ w:]Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Almamer, Warszawa 2010.
 17. Krawczyk J., Współczesne trendy w rozwoju turystyki
 18. [ w:] Turystyka i rekreacja, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, WUR, Rzeszów 2006.
 19. Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010. Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 20. Meyer B., Milewski D., Strategia rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 21. Pawlikowska-Piechotka A., Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, PPNT, Gdynia 2009.
 22. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków 2010
 23. Seweryn R., Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 24. Terminologia turystyczna, ONZ-WTO, UKFiT, Warszawa 1995.
 25. Zalech M., Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym - zakres, zadania, działania, determinanty, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu