BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupiec Leszek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku), Pochodin Anna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku), Dębowski Tomasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Gospodarcze aspekty rozwoju turystyki w województwie podlaskim
Economic Aspects of Tourism Development in Podlaskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 51-67, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Turystyka, Infrastruktura
Tourism, Infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie niezbędnych działań menadżerskich,które przyczynią się do rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego przez rozwój turystyki, w tym rekreacyjnej i sportowej.(fragment tekstu)

Tourism is a multidimensional conception. In its range it covers especially the issue of recreation and sports (therefore we've got a concept of recreational tourism and sports tourism). In the literature of this subject can be found many attempts to explain the meaning of tourism. It depends on the scientific field which defines its tourism aspect. The tourism is analyzed as a psychological, social, dimensional, cultural and economic effect. After the analysis of several tourism definitions quoted in an article, the principles, functions and basic elements of tourism composition have been determined.The underline of necessary manager actions is the purpose of this article. Achievement of these actions will contribute to economic development of Podlaskie province, through the development of tourism - including recreational and sports tourism.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 1999.
 2. Gaworecki W.W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 3. Gołembska E., Inwestycje w turystyce
 4. [ w:] Aktualne problemy gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 247, seria I, red. R. Gałecki, Poznań 1996.
 5. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002
 6. Kupiec L., Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 7. Kupiec L., Materiały do studiowania planowania przestrzennego, cz. II, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok 1990.
 8. Kupiec L., Rozwój społeczno-gospodarczy, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok 1995.
 9. Kupiec L., Turystyka czynnikiem rozwoju regionu
 10. [ w:] Podlasie - dwie dekady transformacji, red. A.F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 11. Kupiec L., Augustyn A., Public relation, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 12. Kupiec L., Dębowski T., Biznesplan jako instrument zarządzania firmą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 13. Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D., Gospodarka przestrzenna, t. VI. Infrastruktura społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
 14. Kupiec L., Truskolaski T., Gołębiowska A., Gospodarka przestrzenna, t.VII.Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005
 15. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 16. Poradnik gospodarka przestrzenna gmin, t. III, IGPiK Oddział w Krakowie, Kraków 1995.
 17. Przecławski K., Człowieka turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków 1997
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu