BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżak Mariusz (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Tytuł
Wybrane aspekty gospodarowania częstotliwościami i ich prawnej ochrony .
The Selected Aspects of Frequency Management and Legal Protection of Frequency Resources.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 19-28, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Usługi
Digital economy, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z gospodarką widmem radiowym . Zaprezentowano w nim główne założenia strategii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w obszarze zarządzania zasobami częstotliwości i jego najważniejsze przedsięwzięcia w tym zakresie podjęte w ostatnim czasie.Omówiono również niektóre środki ochrony prawnej służące przeciwdziałaniu nielegalnemu i nieefektywnemu wykorzystywaniu widma radiowego. (abstrakt autora)

This article presents the selected issues related to the management of radio spectrum. The author presents the main assumptions of the Strategy of the President of the Office of Electronic Communications with respect to the management of frequency resources and the most important President's ventures in this field which have been undertaken recently. The author also elaborates some legal protection measures intended to counteract illegal and inefficient use of radio spectrum. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżak M.(2013), Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej i  karnoadministracyjnej w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16.11.2012 r., internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 8.
  2. Piątek S.(2005), Prawo telekomunikacyjne , Komentarz,Warszawa.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19.08.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo- odbiorczych , które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U.nr  188,poz.1122).
  4. Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku , Raport badania klientów indywidualnych (2013), Sopot,listopad.
  5. Strategia regulacyjna Prezesa UKE do roku 2015(2012).
  6. ustawa z 16.07.2004 r.- Prawo telekomunikacyjne(Dz.U.nr 171,poz.1800,ze zm.).
  7. Ustawa z 30.08.2002 r.o systemie oceny zgodności(tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.,nr 138,poz.935,ze zm.).
  8. www.uke.gov.pl (2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu