BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska-Chmielewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena realizacji strategii płynności finansowej ZM Henryk Kania SA w ujęciu dochód-ryzyko w latach 2008-2012
Assessment of Strategies of Working Capital Financial Liquidity in the Concept of Risk-Return Analysis on ZM Henryk Kania SA in 2008-2012
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 551-565, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Analiza wskaźników finansowych, Płynność finansowa, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Zarządzanie płynnością finansową
Financial indicators analysis, Financial liquidity, Financial risk management, Liquidity management
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
ZM Henryk Kania SA
Abstrakt
W artykule przedstawiono strategie płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko na przykładzie ZM Henryk Kania SA przy użyciu danych ze sprawozdań finansowych i przepływów pieniężnych za lata 2008-2012. Całkowita strategia płynności została poddana analizie celów cząstkowych, którymi były: strategia majątku obrotowego, strategia finansowania majątku obrotowego oraz strategia kapitałowo-majątkowa. Punktem odniesienia diagnozowanych strategii cząstkowych było porównanie uzyskanych wartości wskaźników do wartości wskaźników referencyjnych (branżowych) w analizowanym okresie. W zakresie strategii majątku obrotowego zaobserwowano realizację strategii agresywnej (A-A) polegającej na maksymalizacji wartości dla właścicieli i minimalizacji płynności finansowej spółki. W zakresie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwo realizowało konserwatywną strategię (K-K), której celem było zmniejszanie wartości dla właścicieli przy wysokiej płynności finansowej. W przypadku sytuacji majątkowo-finansowej spółka prowadziła strategię umiarkowaną (K-A) charakteryzującą się wysokimi wartościami wskaźnika poziomu majątku obrotowego i niskimi wartościami wskaźnika poziomu zobowiązań bieżących. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper was to define strategies of financial liquidity in the concept of risk-return analysis on one of domestic leading meat processing enterprise - ZM Henryk Kania SA. To the analysis were taken 100 official financial data from the enterprise in the period between 2008-2012 from Monitory Polskie "B." The analysis of financial liquidity strategies was undertaken on assets, funding and financial liquidity management strategies. The results were compared and analyzed to meat market indicators. ZM Henryk Kania SA continued aggressive strategy of assets (A-A), which means to keep high level of assets and minimize financial liquidity. The enterprise runs conservative strategy of assets funding (K-K), which means to minimalize operative current liabilities and maximize financial liquidity. The enterprise runs moderate (elastic) strategy of financial liquidity management (K-A) which means high level of turnover assets and high level of current liabilities. Indeed the size of enterprise and diversity of the economic conditions have a vivid infl uence on the economic risk of running the analyzed stock meat enterprises. The further subject analysis is worth to be continued. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 2. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Sami Sobie, Poznań 1997.
 3. Jerzak M., Czyżewski A., Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania instrumentów zarządzania ryzykiem cenowym i stabilizacji dochodów rolniczych w polskim rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. Kulawik J., Płynność finansowa. Pojęcia i metody pomiaru, IERiGŻ, Warszawa 1992.
 5. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2006.
 6. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2002.
 7. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Martin J.D. Petty J.W., Keown A.J., Scott D.F., Basic Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1991.
 9. Hill N.C., Sartoris W.L., Short term Financial Management: Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
 10. Pike R., Neale B., Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, Prentice Hall, London 1999.
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 12. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
 13. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 14. Wojciechowska U., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu