BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welc Jacek (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Seasonality of Earnings Forecast Errors in the Case of Polish Public Companies
Sezonowość błędów prognoz wyników finansowych polskich spółek giełdowych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (28), 2010, nr 91, s. 177-185, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics
Tytuł własny numeru
Prognozowanie = Forecasting
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Spółki giełdowe, Wynik finansowy, Błędy pomiarowe, Sezonowość
Public companies, Stock market companies, Financial performance, Measuring errors, Seasonal character
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Prognozy zysków są wnikliwie śledzone przez uczestników rynku kapitałowego. Do sporządzania tych prognoz analitycy wykorzystują duży zakres informacji. Odmiennym podejściem do prognozowania zysków jest opieranie predykcji jedynie na historycznych wynikach finansowych spółek, wykorzystując w prognozowaniu metody mechaniczne. Badania empiryczne wskazują jednak na małą dokładność prognoz zysków oraz wysoką sezonowość błędów prognoz. Wynika to z kulminacji aktualizacji wyceny aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego, co skutkuje dużym udziałem subiektywności w wynikach finansowych raportowanych za czwarty kwartał. Artykuł przedstawia badanie sezonowości błędów prognoz kwartalnych zysków operacyjnych polskich spółek publicznych. Analizę przeprowadzono dla 648 prognoz zysku operacyjnego w okresie od początku 2005 r. do końca 2008 r. Badanie wykazało, że przeciętne absolutne błędy prognoz są największe w przypadku prognoz sporządzanych na czwarty kwartał.(abstrakt oryginalny)

The earnings forecasts are carefully watched by stock market participants. Analysts, when making those forecasts, exploit a wide range of information. Other approach to earnings forecasting is based solely on corporate historical results and the predictions are made in the mechanical way. However, the empirical evidence points out to low accuracy of earnings forecasts and high seasonality of forecast errors. This stems from the culmination of the assets and liabilities' revaluations at the end of the fiscal year, which results in the increased share of subjectivity in the results reported for the fourth quarter. The paper presents the research on seasonality of the quarterly operating profit forecast errors in the case of Polish public companies. The analysis, conducted for 648 operating profit forecasts in the period between the beginning of 2005 and the end of 2008, showed that the average absolute forecast errors have the highest values in four quarter predictions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown L.D., Hagerman R.L., Griffin P.A., Żmijewski M.W., Security analyst superiority relative to univariate time-series models in forecasting quarterly earnings, Journal of Accounting and Economics 1987, Vol. 9.
 2. Chatfield R.E., Mover R.Ch., Sisneros P.M., The accuracy of long-term earnings forecasts for industrial firms, Quarterly Journal of Business and Economics 1989, Vol. 28.
 3. Ciccone S.J., Analysts' Annual Forecasts and Quarterly Earnings Releases, University of New Hampshire Working Papers, Durham 2002.
 4. Dreman D., Contrarian Investment Strategies. The Next Generations: Beat the Market by Going Against the Crowd, Simon & Shuster, New York 1998.
 5. Malkiel B.G., A Random Walk Down Wall Street. The Time-Tested Strategy for Successful Investing. W.W. Norton & Company, New York 2007.
 6. Nissim D., Forecasting Earnings, Columbia Business School Online Presentation.
 7. O'Brien P., Analysts 'forecasts as earnings expectations, Journal of Accounting and Economics 1988, Vol. 10.
 8. Rothovius T., Earnings and Analysts' Forecasts, The American Finance Association Meeting Presentation, University of Oulu, Oulu 2008.
 9. Skinner D.J., Sloan R.G., Earnings surprises, growth expectations, and stock returns or don t let an earnings torpedo sink your portfolio, Review of Accounting Studies 2002, Vol. 7.
 10. White G.I., Sondhi A.C., Fried D., The Analysis and Use of Financial Statements, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 11. Witmer J., The Cost of Equity in Canada: An International Comparison, Bank of Canada Working Papers, Ottawa, July 2008.
 12. Xin B., Earnings Forecast, Earnings Management, and Asymmetric Price Response, FARS Working Papers, January 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu