BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Adam (Politechnika Poznańska), Sobczak Włodzimierz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Informacja o kształtowaniu kompetencji zawodowych istotnych dla budowania jakości.
An Information in Formation of The Professional Competences Important for Work Environment Quality Creating.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 61-71, rys.,tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Środowisko pracy, Jakość, Kompetencje
Working environment, Quality, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kompetencje zawodowe traktować należy jako czynnik wywierający istotny wpływ na jakość środowiska pracy. Warunkiem ich uzyskania jest dostęp do użytecznych informacji , charakteryzujących się cechami jakościowymi. Należą do nich: dostępność , aktualność , kompletność, porównywalność i szczegółowość. Cechy te wywierają wpływ na realizowane zadania, determinując możliwości posthumanistycznego rozwoju organizacji. (abstrakt autora)

The professional competences are factors, which make essential influence on work environment quality. This condition obtainment is access to useful information. The useful information features are: accessibility, topicality, comparability and detaility. These features influence on realized tasks and determinate possibility of prohumanistic development of organization (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki M.,Strużyna J.(2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach , Katowice.
 2. Brilman J.(2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania,PWE,Warszawa.
 3. DeMarco T., Lister T.(2002), Czynnik ludzki.Skuteczne przedsięwzięcia i  wydajne zespoły,Wydawnictwo Naukowo-Techniczne , Warszawa.
 4. Encyklopedia powszechna PWN (2009),t.12.Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 5. Górny A.(2010), Czynnik ludzki w systemowym zarządzaniu jakością , [w]:Zarządzanie jakością.Doskonalenie organizacji,t.I,red.T.Sikora,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 6. Górny A.(2010), Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością (specyfika małych przedsiębiorstw),Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Ekonomiczne Problemy Usług nr 51,nr 588.
 7. Górny A.(2012), Jakość środowiska pracy w systemowym zarządzaniu jakością , [w]: Praktyka zarządzania w XXI wieku , red.T.Sikora,M.Giemza,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,Kraków.
 8. Jaworski J.(2012), Bariery informacyjne w funkcjonowaniu małego przedsiębiorstwa , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Ekonomiczne Problemy Usług nr 80,nr 695.
 9. Jaruga A.(2012),Aspekt luki informacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, nr 695.
 10. Kłak M.(2010), Zarządzanie kapitałem intelektualnej organizacji,[w] Zarządzanie jakością.Doskonalenie organizacji,t.I,red.T.Sikora,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Kraków.
 11. Kostera M.,Kownacki S.(1995), Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w]Zarządzanie.Teoria i  praktyka,red.A.K.Koźmiński,W.Piotrowski,Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 12. Lipka A.(2005),W stronę kwalitologii zasobów ludzkich,Difin,Warszawa.
 13. Malow M.Edvinson L.(2001),Kapitał intelektualny,PWE,Warszawa.
 14. PN-EN 9000:2006,Systemy zarządzania jakością.Postawy i  terminologia,PKN,Warszawa.
 15. PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji.Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością,PKN,Warszawa.
 16. PN-N-18001:2004,Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.Wymagania,PKN,Warszawa.
 17. Słownik języka polskiego PWN(2004), wersja 1.0(CD-ROM),Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 18. Sopińska A.(2004),Informacja,[w]:Leksykon zarządzania,Difin,Warszawa.
 19. Szczygielska A.(2012),Rozważania teoretyczne o relacjach pomiędzy kluczowymi kompetencjami, wartościami i kulturą organizacyjną,[w]:Problemy etyczne w organizacji uczącej się,red.E.Skrzypek,Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 20. Świgoń M.(2006), Bariery informacyjne.podstwy teoretyczne i próba badań w  środowisku naturalnym , Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,Warszawa.
 21. Tyrańska M.(2008), Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego, [w]:Kompetencje zarządzania jakością.Doświadczenia i perspektywy, red.T.Sikora,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 22. Urbanek G.(2007),Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematrialnych przedsiębiorstwa,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu