BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelczak Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kompetencje pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
The Competence of Employees in the Modern Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 73-81, rys.,tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Przedsiębiorstwo, Strategia przedsiębiorstwa
Competences, Enterprises, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Według podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi pracownicy danej organizacji to jej zasób strategiczny - to potencjał , który należy i warto inwestować. Szerokie spojrzenie na kompetencje i potrzeby pracowników , które z kolei są ściśle powiązane ze strategią i kulturą danej organizacji , przyczynia się do rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

According to the basic assumptions of the concept of human resource management, the staff of the organization are its strategic resource and it is a potential which is worth and should be invested in. Broad look at the competencies and needs of employees, which in turn are closely linked with the strategy and culture of the organization, contributes to the development of modern enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (1998), Zarządzanie ludźmi, Seria Klasyka Biznesu, nr 10/2010.
 2. Baron-Puda M. (2012), Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, "Zarządzanie przedsiębiorstwem" , nr 4.
 3. Bilans kapitału ludzkiego w Polsce (2011), PARP,Warszawa.
 4. Czainska K., Odrakiewicz P.,Sworowski T.(2009),Evolute Polska.Projekt badawczy,Wydawnictwo Naukowe PWSBiJO,Poznań.
 5. Daigeler T., Hölzl F., Raslan N. (2012), Führungstechniken, Haufe, Freiburg.
 6. Jabłoński M.(2009),Kompetencje pracownicze w  organizacji uczącej się,Wydawnictwo C.H.Beck,Warszawa.
 7. Oleksyn T.(2006), Zarządzanie kompetencjami.Teoria i  praktyka,Oficyna Ekonomiczna,Kraków.
 8. Oleksyn T.(2010), Zarządzanie kompetencjami.Teoria i  praktyka,Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa.
 9. Pawlak Z.(2003),Personalna funkcja firmy - procesy i  procedury kadrowe ,Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 10. Scheelen F.M., Bigby D.G. (2011), Kompetenzorientierte Unternehmensentwicklung, Haufe, Freiburg.
 11. Sitko-Ludek A.,Skrzypek E.(2009),Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa.
 12. Suchożebska E.(2013),Zarządzanie małą firmą a  kompetencje współczesnego przedsiębiorcy,[w]: Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą , red.j.Koch, J.Firlej, Politechnika Wrocławska-WCTT , Wrocław.
 13. Uniwersalny model kompetencyjny.Podręcznik użytkowania(2012),Fundacja Obsrerwatorium Zarządzania-Competency Institute,Warszawa.
 14. Walkowiak R.(2007),Zarządzanie zasobami ludzkimi.Komprtencje, noew trendy , efektywność , TNOiK-Dom Organizatora, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu