BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemiński Marek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Social Context of Changes in Organizational Culture in Industrial Companies
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2009, vol. 1, nr 1, s. 100-108, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Badania międzykulturowe, Studium przypadku
Organisational culture, Industrial enterprises, Intercultural research, Case study
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region warmińsko-mazurski
Abstrakt
The main objective of the article is the presentation of practical aspects of cultural changes implementation and also the analysis of research conducted in large industrial enterprises of Warmia and Mazury. To realize the main goal of the research the literature studies, a survey and also an interview were conducted. As a research tool a questionnaire prepared by the researchers was used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fryzeł, B. 2003, Ontologia kultury organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 4 (114).
  2. Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (ed.) 2005, Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Peters, T., Waterman, R. 1982, In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies, Harper & Row, New York.
  4. Pimpicki, K., Kulturotwórcza rola przywódcy, http://oin.uwm.edu.pl.
  5. Pimpicki, K., W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej zasobów ludzkich, http://oinuwm.edu.pl/profinfo/lpext.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=abc.pubviews.hr.
  6. Schein, E.H. 2004, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
  7. Siemiński, M. 2008, Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, Tonik, Toruń.
  8. Stachowicz, J., Machulik, J. 2001, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Studium kształtowania się postaw i zachowań menedżerów w procesach restrukturyzacji, Wydawnictwo Zumacher, Kielce.
  9. Stańczyk, L. 2002, Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie [in:] Januszek, H. Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe" 19, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu