BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulawik Jacek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa
Monetary Policy versus Credits to Agriculture
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 20-40, tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Kredytowanie rolnictwa, Badania empiryczne
Monetary policy, Agricultural lending, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie współzależności między kredytowaniem rolnictwa, różnymi opcjami prowadzenia współczesnej polityki pieniężnej oraz funkcjonowaniem gospodarki narodowej. Odpowiednio do tego dostosowana została struktura artykułu. Część empiryczna pracy dotyczy natomiast tylko sytuacji w Polsce.(fragment tekstu)

Nowadays the agricultural credit constitutes a necessary source of borrowed capital. Its creation takes place in the banking system, which since 2008 is in a difficult position in the majority of the countries worldwide. Public authorities were forced to intervene, sometimes using nonstandard solutions, when on the one hand, the economies found themselves in the liquidity trap, and on the other they had to stop the threat of deflation. This helped to stabilise the economies, financial sectors and credit markets. However, the period of expansive monetary policy and most often the same fiscal policy must end someday. It is hard to predict how economies will react to such change in the direction of macroeconomic policy. The relations of agricultural credit, monetary policy and the national economy are complex and, at the same time, two-way. They are modified simultaneously by the use of preferential credit for farmers in certain countries. In quantitative terms, the agricultural credit, in general, has a minor impact on the monetary policy, economic growth and socio-economic development. This arises mainly from the small share of agriculture in total supply and demand for credit. On the other hand, the preferential credits can contribute, to a small degree, to the imbalance of public finances. Finally, the multiplier-accelerator mechanism explains the slight, almost negligible impact of the agricultural credit on the economic fluctuations in the national economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowski O.: Efekty oczekiwanego i nieoczekiwanego zacieśnienia polityki pieniężnej w świetle hybrydowego modelu DSGE dla gospodarki Polski. Ekonomista, nr 3, 2011.
 2. Bartling H., Luzius F.: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. 16. Auflage. Verlag Franz Vahlen, München 2008.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2007.
 4. Blanchard O.: Macroeconomics. Fifth edition. Prentice Hall, Boston, New York 2011.
 5. Bludnik J.: Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii. Bank i Kredyt, vol. 41, nr 2,2010.
 6. Bodo M., Haubrich J.: Credit crises, money and contractions: an historical view. NBER Working Paper Series, Working Paper 15389, 2009.
 7. Boivin J., Giannoni M., Stevanović D.: Dynamic effects of credit shocks in a data-rich environment. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, Staff Report no. 615,2013.
 8. Brzoza-Brzezina M.: Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 9. Brzoza-Brzezina M., Makarski K: Credit crunch in a small open economy. NBP Working Paper, nr 75, Narodowy Bank Polski.
 10. Calza A., Sousa J.: Output and inflation responses to credit shocks are there threshold effects in the euro area? Working Paper Series no. 481. European Central Bank, 2005.
 11. Ciccarelli M., Maddaloni A., Peydró J-L.: Heterogeneous transmission mechanism. Monetary policy and financial fragility in the euro area. Working Paper Series no. 1527. European Central Bank, 2013.
 12. Czarny B.: Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2011.
 13. Davies R., jr., Hare P.G.: Reforming the systems of rural finance provision in Romania: some options for privatization and change. Quarterly Journal of International Agriculture, vol. 36, no. 3, 1997.
 14. Frey M.J.: Money, interest, and banking in economic development. Second edition. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1995.
 15. Gametti L., Musso A.: Loan supply shocks and business cycle. Working Paper Series no. 1469. European Central Bank, 2012.
 16. Heath E.: Do credit variables affect real output and inflation? If so, which ones? West Virginia University, 2008.
 17. Hoover K.D.: Applied intermediate macroeconomics. Cambridge University Press, 2012.
 18. Kaufmann S., Valderrama M.T.: The role of credit aggregates and asset prices in the transmission mechanism: a comparison between the euro area and the US. Working Paper Series no. 816. European Central Bank, 2007.
 19. Kaźmierczak A.: Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. PWN, Warszawa 2008.
 20. Khan A., Thomas J.: Credit shocks and aggregate fluctuations in an economy with production heterogeneity. NBER Working Paper Series, Working Paper 17311, 2011.
 21. Kokoszczyński R.: Współczesna polityka pieniężna w Polsce. PWE, Warszawa 2004.
 22. Kulawik J.: Makro- i mikroekonomiczne przesłanki oraz skutki interwencjonizmu państwowego w sferze kredytowania rolnictwa. Synteza. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 23. Kulawik J.: Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie. Studia i Monografie, nr 83. IERiGŻ, Warszawa 1997.
 24. Mankiw N.G.: Macroeconomics. Seventh edition. Worth Publishers, New York 2010.
 25. Mankiw N.G., Taylor D.M.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2009.
 26. Marczewski K., Teoretyczne aspekty stabilizacyjnej polityki antykryzysowej. Gospodarka Narodowa, nr 4, 2011.
 27. Mendicino C.: Credit market and macroeconomic volatility. Working Paper Series no. 743. European Central Bank, 2007.
 28. Polityka pieniężna (red. nauk. A. Sławiński). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 29. Rossana R.J.: Macroeconomics. Routledge, 2011.
 30. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995.
 31. S0rensen P.B., Whitta-Jacobsen H.J.: Introducing advanced macroeconomics: growth and business cycles. McGraw-Hill, 2010.
 32. Wojtyna A.: Banki centralne po kryzysie: czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Gospodarka Narodowa, nr 7-8, 2012.
 33. Wojtyna A.: Standardowe i niestandardowe działania antykryzysowe w gospodarkach wschodzących. Gospodarka Narodowa, nr 9, 2011.
 34. Wojtyna A.: Szkice o polityce pieniężnej. PWE, Warszawa 2004.
 35. Woli A.: Volkswirtschaftslehre. 16. Auflage. Verlag Franz Vahlen, Munchen 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu