BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soliwoda Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze w Kanadzie i USA jako składnik systemu zarządzania ryzykiem w nowoczesnym agrobiznesie
Agricultural Business Insurances in Canada and the USA as the Element of Risk Management System in the Modern Agribusiness
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 41-59, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Ubezpieczenia rolnicze, Ryzyko w rolnictwie
Agricultural policy, Agriculture insurance, Risk in agriculture
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada
United States of America (USA), Canada
Abstrakt
Celem opracowania jest próba oceny systemu RUG w Kanadzie i USA. Przyjęto dwa cele cząstkowe: (1) przedstawienie ewolucji systemu RUG (rolnicze ubezpieczenia gospodarcze) jako elementu krajowej polityki rolnej oraz (2) porównanie wybranych elementów tych systemów. Osią rozważań jest następująca teza: przy projektowaniu systemu RUG decydenci polityki rolnej uwzględniają regionalne czynniki przyrodnicze i społeczne, biorąc też pod uwagę konkurencyjność sektora rolnego w ujęciu międzynarodowym. W artykule przedstawiono istotę ryzyka w rolnictwie, a także specyfikę sektora rolnego w Kanadzie i USA. Zaprezentowano rozwój systemu RUG w tych państwach wraz z oceną stanu obecnego. Całość opracowania kończą wnioski, dotyczące możliwości wykorzystania rozwiązań z tych dwóch państw Ameryki Północnej do UE.(fragment tekstu)

The aim of this paper is the attempt to assess the system of agricultural business insurances in Canada and the USA. The axis of the article is the following thesis: designing systems of agricultural business insurances, decision-makers of the agricultural policy should take regional natural and social factors, besides international competitiveness of the agricultural sector, into account. Solutions concerning the analyzed systems, that were adopted for several decades in Canada and the USA, are very innovative (for example, index-based insurances and multiple-peril crop insurances). That implies the need for their prudent adaptation to the European agriculture, taking the priorities of the CAP 2014-2020 into account. What we need is a deeper integration of the system of agricultural business insurance into the tools of agricultural income stabilization. Moreover, it is necessary to raise the qualifications of farmers in area of financial management (including financial planning). It is important to incorporate the private sector into the system of agricultural business insurances, for example in the projects based on public-private partnership.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alston J.M., Carter C.A., Smith V.H.: Rationalizing agricultural export subsidies. American Journal of Agricultural Economics, vol. 75(5), 1993.
 2. Anton J., Kimura Sh., Martini R.: Risk management in agriculture in Canada. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 40, OECD Publishing, 2011.
 3. Atwood J.A., Watts M. J., Baquet A.E.: An examination of the effects of price support and federal crop insurance upon the economic growth, capital structure, and financial survival of wheat growers in the northern High Plains. American Journal of Agricultural Economics, vol. 78(1), 1996.
 4. Babcock B.A., Hart C. E.: Crop insurance study. USDA, Washington DC 2009.
 5. Barry P., Ellinger P.N.: Financial management in agriculture. Prentice Hall, Upper Saddle River 2012.
 6. Coble K. H., Knight Th.O.: Crop insurance as a tool for price and yield risk management [w:] A comprehensive assesment of the role of risk in U.S. agriculture (red. R.E. Just, R.D. Pope). Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2002.
 7. Culver D., Niekamp D., Zafiriou M.: Canadian agricultural safety net programs and pressures for change. Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 49, issue 4,i December 2001.
 8. Duncan J., Myers R.J.: Crop insurance under catastrophic risk. American Journal Agricultural Economics, vol. 82(4), 2000.
 9. European Environment Agency: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. An indicator-based report, 2012.
 10. Europejska Agencja Środowiska: Zmiany klimatu widoczne w Europie - pilna potrze ba adaptacji; http://www.eea.europa.eu/pl/pressroom/newsreleases/zmiany-klimatu-wi doczne-w-europie, 2012; data dostępu: 31.05.2013.
 11. Fullerton D.: Reconciling recent estimates of the marginal welfare cost of taxation. American Economic Review, vol. 81(3), 1991.
 12. Glauber J. W., Collins K. J.: Risk management and the role of the federal government [w:] A comprehensive assessment of the role of risk in U.S. agriculture (red. R.E. Jusd R.D. Pope). Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2002.
 13. Hill B.: Understanding the Common Agricultural Policy. Earthscan, Oxon 2012.
 14. Just R.E., Calvin L., Quiggin J.: Adverse selection in crop insurance. American Journal of Agricultural Economics, vol. 81, 1999.
 15. Kanada. Gospodarka; http://encyklopedia.pwn.p1/haslo/4574436/kanada-gospodarka.h data dostępu: 11.07.2013.
 16. Kay R.D., Edwards W.E., Duffy P.A.: Farm management. McGraw Hill, New York 2012.
 17. Kulawik J., Soliwoda M., Pawłowska-Tyszko J.: Państwo a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie - implikacje dla WPR 2013+; http://www.ierigz.pl/download/7645-Kula-wik_Soliwoda_Pawlowska-Tyszko.pdf; data dostępu: 16.07.2013.
 18. Mahul O., Stutley C.J.: Government support to agricultural insurance: challenges an opportunities for developing countries. The World Bank, Washington DC 2010.
 19. Meyer J.: Expected utility as a paradigm [w:] A comprehensive assessment of the role of risk in U.S. agriculture (red. R.E. Just, R.D. Pope). Kluwer Academic Publishers* Boston/ Dordrecht/ London 2002.
 20. Miranda M.J., Glauber J.W.: Systemic risk, reinsurance, and the failure of crop insurance markets. American Journal of Agricultural Economics, vol. 79(1), 1997.
 21. Mussel A., Martin L.: What future for agricultural safety net programs? Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 49, issue 4, December 2001.
 22. Pawłowska-Tyszko J.: Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, nr 535. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 23. Pawłowska-Tyszko J.: Wspólnotowa Polityka Rolna wobec problemów zarządzania ryzykiem. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(321), 2009.
 24. Rembisz W.: Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie. Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa 2013.
 25. Schmitz A., Moss Ch.: Agricultural policy, agribusiness and rent-seeking behaviour. University of Toronto Press Incorporated, Toronto 2010.
 26. Schmitz A.: Canadian agricultural programs and policy in transition. Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 56, issue 4, December 2008.
 27. Skokstad G.: Canadian agricultural programs and paradigms: the influence of international trade agreements and domestic factors. Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 56, 2008.
 28. Smith V., Glauber J.: Agricultural insurance in developed countries: where have we been and where are we going? Applied Economic Perspectives and Policy, vol. 34, no. 3, Autumn 2012.
 29. Smith V.H.: Premium payments: why crop insurance costs too much. Working paper. American Enterprise Institute, Washington DC 2011.
 30. Smith V.H., Watts M.A.: Index based agricultural insurance in developing countries. Report prepared for the Bill and Melinda Gates Foundation, November 2009.
 31. Stany Zjednocznone. Gospodarka; http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4575385/stan-zjednoczone-gospodarka.html; data dostępu: 11.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu