BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom i parytet dochodów gospodarstw mlecznych o różnym stopniu koncentracji produkcji
The Level and Parity of Dairy Farms Incomes in Dependence on Different Scale of Production
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 60-73, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Dochody, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Milk production, Income, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia współzależności między liczbą krów w stadzie a sytuacją dochodową gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Celem badań była także próba określenia liczebności stada krów mlecznych, przy której producenci mleka uzyskiwali dochody porównywalne z osiąganymi przeciętnie w gospodarce narodowej. W opracowaniu oszacowano również dochód z tytułu zarządzania oraz poziom inwestycji netto. W przeprowadzonych badaniach dokonano analizy efektów ekonomicznych na podstawie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, zgodnie z metodologią FADN.(fragment tekstu)

In the paper the level of dairy farm income have been presented. It stated that income situation of farm by rising scale of production has grove more proportional than cows number. For receive the parity level of income in the farm have to be over 30 cows.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.: Dochody rolnicze i polityka dochodowa jako składnik polityki rolne [w:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rolne w Polsce (red. A.P. Wiatrak). Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań 1998.
 2. Borecka A.: Zróżnicowanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka oraz żywca wieprzowego w zależności od skali produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, t. 11, z. 1, 2009.
 3. Domagalska-Grędys M.: Zmiany dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej Polski i regionu FADN 800. Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 2, 2009.
 4. Gołębiewska B.: Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 5. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 6. Goraj L., Smolik A., Suska M.: Jak zrozumieć zawartość publikacji - raport indywidualny gospodarstwa rolnego. Materiały szkoleniowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 7. Juszczyk S.: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 8. Kierul Z.: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa 1979.
 9. Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1984.
 10. Molle W.: Ekonomika integracji europejskiej. Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 11. Niezgoda D.: Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 4, 2009.
 12. Niezgoda D.: Zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2009.
 13. Parzonko A.: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 14. Skarżyńska A.: Koszty ekonomiczne produkcji mleka - metodyczne ujęcie rachunku oraz wyniki badań. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2011.
 15. Skarżyńska A., Jabłoński K: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2011 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 16. Stańko S.: Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności użytkującej gospodarstwa rolne w latach 1992-1996 [w:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rolnej w Polsce (red. A.P. Wiatrak). Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań 1998.
 17. Wilkin J.: Współczesna kwestia agrarna. PWN, Warszawa 1986.
 18. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 19. Wysokiński M.: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych. Praca doktorska. SGGW, Warszawa 2011.
 20. Ziętara W.: Przemiany w rolnictwie polskim w latach 1990-2001. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 90, z. 1, 2003.
 21. Żmija J., Czekaj M.: Efektywność ekonomiczna gospodarstw z chowem bydła mlecznego w Polsce południowo-wschodniej. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu