BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nachtman Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Produkcja warzyw w systemie ekologicznym i konwencjonalnym
Vegetable Production under Organic and Conventional Farming Systems
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 87-99, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Warzywa, Produkcja proekologiczna, Rolnictwo ekologiczne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Crop production, Vegetables, Pro-ecological production, Ecological agriculture, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Abstrakt
Przedstawione uwarunkowania ekologicznej produkcji warzyw nie wydają się zachęcające dla rolników, a muszą oni uczynić produkcję dla siebie opłacalną i zyskowną. W świetle tych uwarunkowań istotne jest poznanie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw ekologicznych specjalizujących się w uprawie warzyw. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest porównanie parametrów produkcyjno-ekonomicznych produkcji warzyw w systemie ekologicznym i konwencjonalnym oraz ocena możliwości konkurowania gospodarstw ekologicznych. Rozeznaniu problemu, przynajmniej w pewnym zakresie, służą dane rachunkowości Polskiego FADN.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GIJHAR-S: Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku. Warszawa 2005.
 2. Goraj L., Bocian M., Cholewa I.: Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych po zmianie w 2010 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, Warszawa 2013.
 3. Goraj L., Płonka R., Cholewa I., Osuch D.: Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 4. Graczyk A., Mazurek-Łopacińska K.: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 5. GUS: Wyniki produkcji roślinnej w 2011 roku. Warszawa 2012.
 6. Harasim A.: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG, Puławy 2006.
 7. Łuczka-Bakuła W.: Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów. Handel Wewnętrzny, nr 3 (332), 2011.
 8. Łuczka-Bakuła W.: Rynek żywności ekologicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 9. Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1984.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 13 marca 2010, nr 39 poz. 218.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Dz. U. L 189 z 20.7.2007.
 12. Saternus A.: BioBazar - jedyny ekologiczny targ. Materiał prezentowany na konferencji Organie Marketing Forum 2013. Warszawa 2013.
 13. Szafirowska A.: Uprawa warzyw w rolnictwie ekologicznym [w:] Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (red. A. Harasim). Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 6, Puławy 2007.
 14. Tabor S., Szczuka M.: Charakterystyka wyposażenia technicznego i technologii uprawy roli w gospodarstwach ekologicznych. Inżynieria Rolnicza, z. 2 (137), t. 2, 2012. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2012.
 15. Żakowska-Biemas S.: Preferencje polskich konsumentów w odniesieniu do miejsc zakupu żywności ekologicznej. Handel Wewnętrzny, nr 4-5 (315-316), 2008.
 16. Żakowska-Biemas S., Tyburski J.: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu