BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych w Polsce w latach 2007-2012
Regional Diversity of Disaster Credits in Poland in 2007-2012
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 100-112, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Klęski żywiołowe, Kredytowanie rolnictwa
Agricultural production, Natural disaster, Agricultural lending
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie regionalnego zróżnicowania kredytów klęskowych przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w Polsce, z uwzględnieniem dopłat ARiMR. Szczegółowej analizie poddano liczbę, kwotę kredytów oraz dopłat udzielonych przez ARiMR dla linii kredytowych: inwestycyjnej oraz obrotowej, z uwzględnieniem rodzaju klęsk żywiołowych. Ponadto zbadano wielkość dofinansowania w przeliczeniu na 1 gospodarstwo rolne i 1 ha użytków rolnych. Badania prowadzono w układzie przestrzennym kraju, co odzwierciedla terytorialne zróżnicowanie wysokości przyznawanych kredytów klęskowych i dopłat ARiMR. Zakres czasowy pracy dotyczy kredytów klęskowych udzielonych w okresie od 1 maja 2007 roku do 31 grudnia 2012 roku. Do opisu struktury i rozkładów empirycznych dotyczących wielkości wypłaconych kredytów klęskowych wykorzystano pozycyjne miary statystyki opisowej w zakresie położenia i zmienności, a do zbadania siły związku wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona. Głównym źródłem danych były niepublikowane dane udostępnione przez ARiMR. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., Floriańczyk Z., Toczyński T.: Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 2. ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007.html - kwiecień 2013).
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010.Warszawa 2012.
 4. Czerwińska-Kayzer D.: Kredyt preferencyjny - źródło kapitału w gospodarstwach rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII, Poznań 2002.
 5. Kata R.: Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8(23), Warszawa 2009.
 6. Kata R.: Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Oeconomia, nr 9 (3), Warszawa 2010.
 7. Niepublikowane dane ARiMR. Warszawa 2013.
 8. Pietrzykowski R., Wieki L.: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych,' Seria G, t. 98, z. 4. Warszawa 2011.
 9. Rosa A.: Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, nr 9, Warszawa 2011.
 10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. nr 16, poz. 82 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2009 nr 22, poz. 121).
 12. Wysocki F., Lira J.: Statystyka opisowa. Poznań 2005.
 13. Zagrożenia w województwie śląskim z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach (http://www.apbiznes.pl/wp-content7uploads/2012/06/Zruk czyk-Wojewoda-Śląski.pdf - październik 2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu