BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Polski, Czech i Słowacji
Selection Criteria of Food Products by Young Consumers from Poland, Czech Republic and Slovakia
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 113-121, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Młodzież, Decyzje konsumenckie
Food products, Youth, Consumer decision
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie kryteriów wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów regionu południowo-zachodniego przygranicza: Polski, Słowacji oraz Czech. Autorka podejmuje się próby określenia ważności - dla badanej zbiorowości - takich czynników decydujących o wyborze produktów żywnościowych, jak: cena, marka, jakość, miejsce zakupu, stosowane instrumenty promocji i inne.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barska A.: Online shopping in the opinion of young consumers. Management, vol. 17, no. 1, 2013.
 2. Bartosik-Prugart M.: Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 3. Belka I.: Globalizacja konsumpcji i jej wpływ na strategie reklamy w świetle badań empirycznych [w:] Innowacje w marketingu (red. M. Kruczyński). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001.
 4. Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2000.
 5. Karcz K.: Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa 2004.
 6. Kieżel E.: Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 7. Korejwo J.: Rośnie rynek dań gotowych - flaki, klopsy i pulpety. Rynek Spożywczy, nr 1-2, 2009.
 8. Kotler P.: Marketing. Wydawnictwo REBIS, Warszawa 2005.
 9. Makarski S.: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 10. Olejniczak T.: Determinanty zachowań konsumentów na polskim rynku żywności wygodnej [w:] Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku. Zeszyty Naukowe, nr 609 - Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 16. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 11. Patrzałek W.: Czynniki kulturowe a zachowania konsumenckie [w:] Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich (red. W. Patrzałek). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 12. Popławski W., Skawińska E.: Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. PWE, Warszawa 2012.
 13. Skawińska E., Zalewski R.I.: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska. PWE, Warszawa 2009.
 14. Szwacka-Salmonowicz J.: Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 15. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu