BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Aleksandra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce
Conditions of Implementing Quality Management Systems by Suppliers of Trade Networks in Poland
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 122-132, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Sieci handlowe, Jakość żywności, System zarządzania jakością, Wdrożenie systemów
Chain stores, Food quality, Quality management systems, Implementation of systems
Abstrakt
Największe sieci handlowe w Polsce coraz częściej stawiają swoim dostawcom warunek wdrożenia jednego z systemów zarządzania jakością, w tym BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard), ISO 22000 czy GLOBALG.A.P. Celem pracy jest przedstawienie relacji dwóch ważnych procesów, jakie zachodzą na rynku rolno-żywnościowym w Polsce: procesu koncentracji handlu oraz procesu wdrażania i utrzymywania dobrowolnych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności przez potencjalnych dostawców sieci handlowych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berdowski J.: Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie audytów z ramienia jednostki certyfikującej dotyczących interpretacji wymagań fundamentalnych standardu wg VI wersji B.R.C. w korelacji z podobnymi wymaganiami VI wersji I.F.S. Materiały konferencyjne - Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Polskie Forum ISO 9000. Zakopane, 14-16 kwietnia 2013 r.
 2. Berdowski J., Mężyńska A.: Nowe wymagania FSSC 22000 (Food Safety System Certification) szczególnym wyzwaniem dla rynku spożywczego. Materiały konferencyjne - Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Polskie Forum ISO 9000. Zakopane, 14-16 kwietnia 2013 r.
 3. Ciechomski W.: Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 4. Chechelski P.: Przemiany w handlu i ich wpływ na przemysł spożywczy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2006.
 5. Gazdecki M.: Koncentracja handlu detalicznego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(16), 2010.
 6. Kowalska A.: EUREPGAP - the principles of certification and their implementation in horticultural holdings. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, nr 6, 2007.
 7. Kowalska A.: ISO 22000 jako sposób na doskonalenie organizacji [w:] Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia. Wyzwania teorii i praktyki (red. E. Skrzypek), tom I. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 8. Kowalska A.: Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym. Difin SA, Warszawa 2010.
 9. Maleszyk E.: Sieci handlowe jako przejaw koncentracji w handlu wewnętrznym. Handel Wewnętrzny, tom 46, nr 1, 2000.
 10. Muszyńska W.: Koncentracja rynkowa przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce [w:] Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych (red. A. Styś). Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1046. Wrocław 2004.
 11. Pokorska E., Maleszyk E.: Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE. Warszawa 2002.
 12. Popławska U.: Wymagania jakościowe sieci Makro dla dostawców produktów żywnościowych. Materiały konferencyjne - Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Polskie Forum ISO 9000. Zakopane, 14-16 kwietnia 2013 r.
 13. Urbaniak M.: Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych. Problemy Jakości, nr 5, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu