BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Smoleń Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Sport kwalifikowany jako wyznacznik rozwoju lokalnego i regionalnego
Qualified Sport as a Determinant of Local and Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 109-124, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Sport, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny
Sport, Local development, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przyjęto hipotezę, że najbardziej rozpoznawalne są spółki kapitałowe w sporcie kwalifikowanym, w tym zwłaszcza zawodowe kluby sportowe zakładane (w przeszłości i aktualnie) w regionach i miejscowościach najbardziej zurbanizowanych. W celu uzasadnienia tej hipotezy: a) zidentyfikowano spółki kapitałowe w sporcie kwalifikowanym (w tym zwłaszcza zawodowe kluby sportowe) powstałe po rozpoczęciu transformacji systemowej w Polsce, czyli w latach 1989-2010; b) rozpoznano miejsca ich lokalizacji z uwzględnieniem miejscowości, powiatu, województwa; c) wybrano 25 najbardziej rozpoznawalnych zawodowych klubów sportowych w Polsce oraz oceniono poziom zurbanizowania miejscowości i regionów, w których mieściły się siedziby tych klubów. Uznano, że w przypadku empirycznego potwierdzenia przyjętej hipotezy obecność "markowych" klubów sportowych o statusie spółek kapitałowych w określonych miejscowościach Polski można traktować jako jeden z wyznaczników rozwoju lokalnego i regionalnego.(fragment tekstu)

In modern regional policy qualified sport is perceived as one of determinants of competitiveness of towns and cities. In the work there has been assumed a hypothesis that the most recognisable professional sports clubs are created in the most urbanised regions and towns. The research has concerned 150 joint stock companies which have their seats in Poland. The choice of the 25 most recognisable clubs has been made on the basis of 3 criteria: of sports achievements, of tradition and of popularity of sports practiced in the clubs. As a result of the research it has been found out that the most recognisable sports clubs - joint stock companies in Poland have their seats in: Warszawa(3), Kraków (2),Wrocław (2), Gdynia (2), Poznań (1), Płock (1), Bełchatów (1), Lubin (1), Jastrzębie--Zdrój (1), Kędzierzyn-Koźle (1), Zgorzelec (1), Olsztyn (1), Rzeszów (1), Częstochowa(1), Toruń (1), Tarnów (1), Oświęcim (1), Zielona Góra (1), Nowy Targ (1), Leszno (1). The seats of those clubs were usually the greatest agglomerations in Poland, cities placed in the greatest industrial centres, at crossroads of many communication routes, centres of culture and commerce which have traditions of several hundred years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cajsel W., Ustawa o sporcie kwalifikowanym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  2. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2010 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
  3. Smoleń A., Pawlak Z., Sportowe spółki kapitałowe w Polsce - w świetle baz danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Rejestru Sądowego, w: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, t. 6, red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski, PTNKF, Warszawa 2009.
  4. Smoleń A., Pawlak Z., Analiza osiągnięć sportowych piłkarskich i koszykarskich spółek kapitałowych w Polsce w latach 1994-2010, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, red. J. Nowocień, J. Chełmecki, AWF, PAO, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej", Warszawa 2010.
  5. Szafranek E., Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.
  6. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wyd. III poprawione, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu