BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Synchronizacja cykli koniunkturalnych - wybrane zagadnienia metody analizy empirycznej
International Synchronisation of Business Cycles : Selected Aspects of Empirical Analysis Method
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 58-77, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Makroekonomia gospodarki otwartej, Metody ilościowe, Globalizacja, Cykl koniunkturalny
Open economy macroeconomics, Quantitative methods, Globalization, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka międzynarodowej synchronizacji cykli koniunkturalnych jest jednym z ważnych tematów badawczych, podejmowanych w ramach współczesnych dociekań makroekonomii gospodarki otwartej i jako taka stanowi ważny nurt literatury światowej z dziedziny ekonomii stosunków międzynarodowych. Jest to jednocześnie problematyka bardzo szeroka, implikująca wykorzystanie w analizach empirycznych całego szeregu metod, co rodzi rozbudowaną dyskusję na temat zagadnień metodologicznych. Celem niniejszego artykułu jest przegląd wybranych, ważniejszych problemów metodologicznych związanych ze współczesną analizą synchronizacji cykli koniunkturalnych. Omówione zostaną podstawowe rozwiązania w zakresie przyjmowanych metod badawczych, takie jak metody: wyodrębniania trendu (filtracja), identyfikowania konwergencji szeregów danych makroekonomicznych etc., rodzaju wykorzystywanych w analizach danych i inne problemy analizy. Odnosząc się do nakreślanych kwestii metodologicznych, zostaną podane wybrane przykłady, nawiązujących do nich, badań empirycznych, zrealizowanych przez autorów polskich i zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

International synchronisation of business cycles is an important research area of contemporary open economy macroeconomics, and thus a major focus of the literature on the economics of international relations. Since the issue is very wide, a number of complex and advanced methods can be applied to analyse it, which has given rise to a broad debate on relevant methodology. The aim of the paper is to overview the key methodological aspects and problems of the modern empirical studies on international synchronisation of business cycles. The author focuses on the following analytical problems: methods most commonly used in detecting the business cycle synchronisation (convergence), methods of detrending (filtration) in time-series analysis, and the type of data used (panel data studies).The presentation of methodology is illustrated by selected examples of their use in empirical studies in the Polish and foreign literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artis M., Zhang W. 1995 International Business Cycles and The ERM: Is There a European Business Cycle?, "CEPR Discussion Paper", No. 1191.
 2. Artis, M., Marcellino M., Proietti T. 2004 Characterizing the Business Cycles for Accession Countries, "CEPR Discussion Paper", 4457.
 3. Babetski J., Boone L., Maurel M. 2004 Exchange Rate Regime and Supply Shocks Asymmetry: The Case of Accession Countries, "CEPR Discussion Paper", 3408.
 4. Barrell R., Holland D. 2004 Modelling the Accession Countries: An Analysis of Symmetric and Asymmetric Structural Shocks and the Spillover Effects in Relation to the EU, CEPR EABCN Conference on Business Cycle and Acceding Countries, Vienna.
 5. Bayoumi T., Eichengreen B. 1992 Shocking Aspects of European Monetary Unification, "NBER Working Paper", No. 3949.
 6. Bayoumi T., Eichengreen B. 1993 Shocking Aspects of European Monetary Integration, [in:] Economic Convergence of the CEECs with the EU, L. Boone, M. Maurel (eds.), CEPR Discussion.
 7. Bernanke B.S. 1986 Alternative Explanations for the Money-Income Correlation, "CarnegieRochester Conference Series on Public Policy", vol. 25.
 8. Blanchard O., Watson M.W. 1986 Are Business Cycles All Alike?, [in:] The American Business Cycle: Continuity and Change, (ed.) R.J. Gordon, Chicago.
 9. Boone L., Maurel M. 1999 An Optimal Currency Area Perspective of the EU Enlargement to the CEECs, CEPR Discussion Paper, 2119.
 10. Borowski J. Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2001.
 11. Bruzda J. 2008 Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w  ekonomii, Toruń.
 12. Canova F., Dellas H. 1990 Trade interdependence and the international business cycle, Working Paper, 90-12, Department of Economics.
 13. Canova F., Ravn M.O. 1998 Crossing the Rio Grande: Migrations, Business Cycles and the Welfare State, CEPR Discussion Papers 2040, C.E.P.R. Discussion Papers.
 14. Charemza W.W., Deadman D. F. Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa 1997
 15. Christiano L.J., Fitzgerald T.J. 2003 The Band Pass Filter, "International Economic Review", 44(2).
 16. Croux C., Forni, M., Reichlin L. 2001 A measure of comovement for economic variables: theory and empirics, "The Review of Economics and Statistics", 83.
 17. Darvas Z., Szapary G. 2004 Business Cycle Synchronization in the Enlarged EU, Presented in the Joint ECB-IMF Workshop on Global Financial Integration, Stability and Business Cycles: Exploring the Links" in Frankfurt, October.
 18. Economic Outlook, Prospects and Policy Issues, Chapter IV. Washington D.C.
 19. Engle R.F., Grangera C.W.J., Hallmana J.J. 1989 Merging Short - and Long-run Forecasts: an Application of Seasonal Cointegration to Monthly Electricity Sales Forecasting"' "Journal of Econometrics", No. 40.
 20. Fatas A. 1997 EMU: Countries or Regions? Lessons from the EMS Experience, CEPR Discussion Paper Series, No. 1558, Centre for Economic Policy Research, Londyn.
 21. Fidrmuc J., Korhonen I. 2001 Similarity of Supply and Demand Shocks Between the Euro Areaand the CEECs, BOFIT Discussion Paper 14, Helsinki.
 22. Frankel J.A., Rose A.K., 1998 The endogeneiy of the optimum currency area criteria, "Economic Journal", 108.
 23. Frenkel M., Nickel C., Schmidt G. 1999 Some Shocking Apects of EMU Enlargement, Research Note 99, Frankfurt am Main.
 24. Granger C.W.J. 1969 Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, "Econometrica", 37.
 25. Granger C.W.J. 1981 Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification", "Journal of Econometrics", Vol. 16.
 26. Granger C.W.J., Newbold P. 1986 Forecasting Economic Time- Series, Orlando, Florida.
 27. Granger C.W.J., Weiss A.A. 1983 Time Series Analysis of Error-Correcting Models, Studies in Econometrics, Time Series and Multivariate Statistics, New York.
 28. Growth and Adjustment in the European Monetary Union, Torres F., Giavazzi F. (eds.), Cambridge.
 29. IMF 2000 Accession of Transition Economies to the European Union: Prospects and Pressures, World.
 30. Korhonen I. 2001 Some Empirical Tests on the Integration of Economic Activity Between the Euro Area and the Accession Countries, Discussion Paper 9/2001, Helsinki..
 31. Korhonen I. 2003 Some Empirical Tests on the Integration of Economic Activity Between the Euro Area and the Accession Countries, "Economics of Transition", 11.
 32. Long Run Economic Relations: Reading in Cointegration 1991, R.F. Engle, C.W.J. Granger (ed.), Oxford.
 33. Lumsdaine R. Prasad 2003 Identifying the Common Component of International Economic Fluctuations: A New Approach, "Economic Journal", January 2003, 113 (484), 101-127.
 34. Perez P.J., Osborn D.R., Artis M. 2003 The International Business Cycle in a Changing World: Volatility and the Propagation of Shocks, October.
 35. Sims C.A. 1972 Macroeconomics and Reality, "Econometrica", 48.
 36. Sims C.A. 1982 Policy Analysis with Econometric Models, "Brookings Papers on Economic Activity", 1.
 37. Skrzypczyński P. 2006 Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Materiały i Studia, Zeszyt nr 210, NBP, Warszawa.
 38. Skrzypczyński P. 2008 Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i w strefie euro, Instytut Ekonomiczny NBP, kwiecień 2008, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [wwww.nbp.pl/bise/seminaria/SkrzypczynskiP.pdj]].
 39. Stock J.H., Watson M. 2002 Has the international business cycle changed and why?, NBER Macroeconomics Annual.
 40. Stock J.H., Watson M. 2003 Understanding changes in international business cycle dynamics, NBER International Seminar on Macroeconomics, Barcelona.
 41. Stock J.H., Watson M. W. 1993 A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems, "Econometrica", 61:4.
 42. Syczewska E.M. 2002 Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Monografie i Opracowania 462 SGH, Warszawa.
 43. Testing 1987, Econometrica, March.
 44. Tomljanovich M., Ying Y.H. 2005 We are All Connected - Business Cycle Synchronization in G-7 Countries, November.
 45. Welfe A. 2003 Ekonometria, Warszawa.
 46. Wośko Z. 2009 Czy filtry liniowe są przydatnym narzędziem badania koniunktury? Analiza spektralna na przykładzie ankietowych wskaźników koniunktury, [w:] Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu