BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komor Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Turystyka na eurorynku a segmentacja konsumentów
Tourism on the Euromarket and Segmentation of Consumers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 137-152, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Segmentacja klientów, Turystyka, Konsument, Rynek europejski
Customer segmentation, Tourism, Consumer, European market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat potencjału rynku turystycznego w krajach Unii Europejskiej oraz segmentacji konsumentów turystycznych na eurorynku na podstawie typologii stylu życia. Wielkość polskiego rynku turystycznego w relacjach do turystyki na eurorynku jest niewielka. Nie są zatem w pełni wykorzystywane możliwości i potencjał polskiego rynku turystycznego. Istotne jest przeprowadzenie segmentacji, zwłaszcza na podstawie typologii stylu życia, rynku turystycznego w Europie, i zaproponowanie oferty turystycznej dostosowanej do potrzeb eurokonsumentów, w tym turystów zagranicznych, na polskim rynku turystycznym.(fragment tekstu)

The article raises considerations concerning tourism on Euromarket. In the article there were discussed issues related to the idea of tourism, euromarket and a tourist consumer on the market. Potential and size of the tourist market in the countries of European Union were presented with a special consideration of Poland. Then there was presented the size of Polish tourist market in the regional aspect. Moreover, the problems of segmentation of the tourist consumers on euromarket were discussed taking into consideration specially the so called characteristics of the life-style on the base of typology of euro-style. Next, there were presented typologies of euroconsumers in tourism according to the life-style adapted to the conditions of Euromarket.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 2. Berghoff H., Korte B., Schneider R., Harvie C., The Making of Modern Tourism: The Cultural History of the British Experience Palgrave Macmillan, Houndmills 2002.
 3. Coleman S., Crang M., Grounded Tourists, Travelling Theory, w: Tourism: Between Place and Performance, red. S. Coleman, M. Crang, Beghahn Books, Oxford 2002.
 4. Freyer W., Sport-Marketing: Handbuch für marktorientiertes Management im Sport, 3, vollst. überarb. Aufl.,FIT,Forschungsinstitut für Tourismus e.V., Dresden 2003.
 5. Freyer W., Tourismus-Marketing. Marktorientiertes Management im Mikro- und Makrobereich der Tourismuswirtschaft, 5. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 2007.
 6. Haenssler H.K., Management in der Hotellerie und Gastronomie Betriebswirtschaftliche Grundlagen, 7. Auflage, Oldenbourg-München 2007.
 7. http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/europeanunion.pdf, 25.03.2011.
 8. http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/urlaubsanspruch-deutsche-bekommendenwenigsten-urlaub-in-europa/, 25.03.2011.
 9. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_dem_to1000&lang=en, 25.03.2011.
 10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode= tin00047&language=en, 25.03.201.
 11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode= tin 00047 &language=en, 25.03.2011.
 12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= tgs00033&plugin=1; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do? tab=table&init =1&language=en&pcode=tgs00032&plugin=1; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00034 &plugin=1; http:// epp. eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1& language=en&pcode =tgs00035&plugin = 1.
 13. Kaspar C., Das System Tourismus im Ueberblick, w: Tourismus-Management: Tourismus-Marketing und Fremdenverkehrsplanung, red. G. Haedrich, C. Kaspar, K. Klemm, E. Kreilkamp, De Gruyter, Berlin-New York 1998.
 14. Kaspar C., Tourismuslehre im Grundriss, St. Galler Beiträge zum Tourismus und zur Verkehrswirtschaft. Reihe Tourismus, 5. Auflage, Verlag Haupt, Bern 1996.
 15. Keegan J.W., Schlegelmilch B.B., Global Marketing Management: A European Perspective, Pearson Education Ltd Co., Prentice Hall 2001.
 16. Mazanec J., Zins A., Tourist Behavior and the new European Lifestyle Typology: Exploring the Managerial Relevance for Tourism Marketing, w: Global Tourism. The Next Decade, red. W. Theobald, Butterworth-Heinemann, New York 1994.
 17. Naumowicz K., Turystyka, cz. II, Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1986.
 18. Ohmae K., Triad Power: The Coming Shape of Global Competition, The Free Press, New York 1985.
 19. Plog S., Understanding Psychographics in Tourism Research, w: Travel Tourism and Hospitality Research, red. B.R.J. Ritchie, C. Goeldner, Wiley, New York 1987.
 20. Schewe D.C., Calantone J.R., Psychographic Segmentation of Tourists, "Journal of Travel Research" 1987, No. 16 (Winter).
 21. Schulz A., Berg W., Gardini M., Kirstges T., Eisenstein B., Grundlagen des Tourismus Lehrbuch in 5 Modulen, Oldenbourg-München 2010.
 22. www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/europeanunion.pdf, 25.03.2011.
 23. Zins A., Lifestyles in Tourismus, w: Strategisches Management im Tourismus: Planungsinstrumente für Strategisches Tourismusorganisationen, red. A. Zins, Springer Verlag, Wien 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu