BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola sportu w promocji miast
The Role of Sport in Towns Promotion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 217-227, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta, Promocja miasta, Sport, Marketing miejski
City image, City promotion, Sport, City marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Doniosłe wydarzenia sportowe, prężna działalność klubów i stowarzyszeń na danym terenie czy obecność uznanych zawodników w życiu jednostki terytorialnej są bez wątpienia czynnikami wpływającymi na pozytywny wizerunek miasta w jego otoczeniu i jako takie, powinny być wykorzystywane w celach promocyjnych. Umiejętne nagłaśnianie sukcesów, inwestowanie w rozwój różnych dyscyplin sportowych czy modernizowanie infrastruktury rekreacyjno- -turystycznej może być bowiem źródłem przewagi konkurencyjnej. Przykład Poznania "stawiającego na sport" pokazuje, że obrana przez miasto strategi adostarcza korzyści natury ekonomicznej, społecznej oraz medialnej i wizerunkowej. Promując miasto za pomocą sportu, należy zawsze pamiętać o zagrożeniach, jakie ze sobą niosie.(fragment tekstu)

Managing a town or a region is a complex task whose results concern different groups of interest and contribute to achieving particular benefits. The precedent goal of local authorities' activity is a development of a specific place, considered through: the growth of economic performance, the modernization of infrastructure, the increase in the number of educational establishments or percentage of people who want to settle down in a given area. The development is conditioned on many factors which can be induced by competent town or region promotion. Sport, as the sphere of human activity full of various emotions, is more frequently used by local authorities in this area. The reflections of the following paper aim at presenting the usage of sport in promotional campaigns and indicating the increasing role of sport events in creating the positive town image.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk E., Rola sportu w strategii rozwoju miasta Poznania, czyli dlaczego "Poznań stawia na sport", w: Sport w Poznaniu i Wielkopolsce, red. B. Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 2. Bosiacki S., Śniadek J., Sport jako instrument promocji miasta na przykładzie Poznania, w: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, red. B. Sojkin, Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 3. Czornik M., Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 4. Domański T., Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, t. CXVI, Warszawa 2006.
 5. Florek M., Insch A., Dopasowanie wizerunków wydarzenia i destylacji na przykładzie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 w Niemczech, w: Marketing terytorialny. Studia przypadków, red. M. Florek, K. Janiszewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 6. Florek M., Proszowska-Sala A., Promocja miast. Nowa perspektywa, Wydawnictwo Ströer, Warszawa 2002.
 7. Łuczak A., Wizerunek jako element strategii marketingowej miasta, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, t. CXVI, Warszawa 2006.
 8. Łuczak A., Znaczenie targów dla miasta i regionu, "Gazeta Targowa" 1999, nr 8/236.
 9. Markowski T., Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, t. CXVI, Warszawa 2006.
 10. Matecki P., Semrau J., Sport jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów, w: Marketing dla sportu, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, Wydawnictwo Sport & Business Foundation, Poznań 2006.
 11. Press Service Monitoring Mediów, raport Stolice regionów. Analiza wizerunku miast wojewódzkich w mediach za rok 2008, http://www.press-service.com.pl, Poznań, 2009a.
 12. Rogala A., Public relations w organizacjach sportowych, w: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, red. B. Sojkin, Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 13. Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030, Urząd Miasta Poznania, Poznań 2010.
 14. Szromnik A., Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, t. CXVI, Warszawa 2006.
 15. Szromnik A., Marketing terytorialny - miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2007.
 16. Wiktor T., Wielkopolski system finansowania sportu, w: Sport w Poznaniu i Wielkopolsce, red. B. Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 17. http://www.wiaralecha.pl, 20.04.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu