BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giemza Kamil (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Przedmiot rozprawy doktorskiej pt. "Zmniejszanie luki rozwojowej państw UE na przykładzie polityki transportowej"
The Subject Matter of a the Doctoral Dissertation "Reducing the Development GAP of EU Member States on the Example of Transport Policy"
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 9-20, rys.
Słowa kluczowe
Polityka transportowa, Transport wodny, Transport kolejowy, Transport drogowy, Transport lotniczy, Infrastruktura transportu
Transport policy, Water carriage, Railway transport, Road transport, Air transport, Transport infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawienie problematyki dysertacji o wpływie polityki transportowej UE na zmniejszanie różnic rozwojowych państw UE. Zagadnienia zostają naszkicowane w kontekście rozwiązań prawnych z podziałem na poszczególne typy transportu, tj. wodny, kolejowy, drogowy i lotniczy oraz wpływu założeń polityki transportowej na gospodarkę wraz z inwestowaniem w infrastrukturę transportową. (abstrakt oryginalny)

Presentation of the dissertation on the impact of the EU transport policy on the reduction of the development gap between EU member states. The issue will be outlined in the context of legal solutions, divided by different types of transport, such as waterway, rail, road and air transport. Moreover, the impact of transport policy on the economy including investments in transport infrastructure will be analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski J. (red.), Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski, przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 14.
  2. Grzywacz W., Infrastruktura transportu, Warszawa 1982.
  3. Mindur M., Relationship between the economy and transport, "LogForum Issue" 2005, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu