BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koubek Jiři (Charles University in Prague)
Tytuł
Czech and Polish Neighbours : Switching the Sides of Stability and Instability?
Czechy i Polska między stabilnością a niestabilnością : nieoczekiwana zamiana miejsc?
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 21-46, tab.
Słowa kluczowe
System partyjny, Wybory parlamentarne, Analiza porównawcza
Party system, Parliamentary election, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy, Polska
Czech Republic, Poland
Abstrakt
Artykuł dotyczy odmiennych tendencji w systemach partyjnych dwóch sąsiednich państw: Republiki Czeskiej i Polski. W Republice Czeskiej zaobserwować można proces dekonsolidacji, podczas gdy w Polsce mamy do czynienia z przeciwnym trendem, prowadzącym do konsolidacji. Zmiany te idą pod prąd wcześniejszej charakterystyce obu państw - Czech jako stabilnych, a Polski jako zmiennej i cechującej się instytucjonalną niepewnością. Analiza sugeruje, że powyższe zmiany mogą być wyjaśnione takimi czynnikami instytucjonalnymi jak kalendarz wyborczy, zasady rejestracji czy wzorce preferencji wyborczych, w połączeniu z cechami charakterystycznymi systemów partyjnych, takimi jak ciągłość personalna przeciwstawiona wymianom partyjnych elit, logika personifikacja przeciwstawiona fragmentarycznym logikom personalizacji oraz temu, czy w systemie występują partie wykluczone z zabiegania o uczestnictwo w koalicjach rządowych. (abstrakt oryginalny)

This paper explores divergent party system tendencies in two neighbouring countries: the Czech Republic and Poland. In the Czech Republic a process of de-consolidation can be observed, while in Poland there seems to be a contrary trend towards consolidation. These developments depart from the previous characteristics of Czech stability and Polish party volatility and institutional uncertainty. The analysis suggests that the difference in the recent trends can be explained by focusing on an alternative set of institutional factors such as electoral calendar, registration rules or pattern of preferential voting, combined with some party system characteristics such as personal continuity, as opposed to party elite turnover, logics of personification, as opposed to fragmentary logics of personalisation and the overall governmental (coalition) eligibility, as opposed to the exclusion of relevant parties from government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartolini S., Mair P., Identity, Competition and Electoral Availability, Cambridge 1990.
 2. Benoit K., Hayden J., Institutional Change and Persistence: The Evolution of Poland's Electoral System, 1989-2001, "The Journal of Politics" 2004, No. 2.
 3. Boucek F., Rethinking Factionalism: Typologies, Intra-Party Dynamics and Three Faces of Factionalism, in: "Party Politics 2009", No. 15.
 4. Capoccia G., Anti-System Parties: A Conceptual Reassessment, "Journal of Theoretical Politics" 2002, No. 14, p. 9-35.
 5. Hloušek V., Český stranický systém - skutečná evropeizace?, "Working Paper" No. 31.
 6. Katz R., The Evolution of Party Organizations in Europe: Three Faces of Party Organization, in: Political Parties in a Changing Age, W. Crotty (ed.), Special Issue of the "American Review of Politics" 1993, p. 593-617).
 7. Koubek J., České sněmovní volby 2010 z hlediska stability a změny stranického systému. Veto hráči, personalizace, lokalizace a fragmentace, "Politologická revue" 2010, 1(XVI).
 8. Koubek J., Většinový systém a rizika lokálně-personální fragmentace, in: Balík, Kubát, et al., Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty, 2013: forthcoming.
 9. Laakso M., Taagepera R., Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe, "Comparative Political Studies" 1979, No. 12, p. 3-27.
 10. Mair P., Party System Change: Approaches and Interpretations, Oxford 1997.
 11. Millard F., Poland: Parties without a Party System, 1991-2008, "Politics & Policy" 2009, Vol. 37, Issue 4, p. 657-928.
 12. Sanchez O., Party Non-Systems: A Conceptual Innovation, "Party Politics" 2009, No. 15, p. 487-520.
 13. Sartori G., Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge 1976.
 14. Šedo J., Výzkum volatility a proměny stranického spektra ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010, "Central European Political Science Review" 2011, Part 2-3, Volume XIII, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=455
 15. Strmiska M., The Czech Party System: A Few Observations on the Properties and Working Logic of the Czech Party Arrangement, in: Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries, V. Hloušek, R. Chytilek (Eds.), Brno 2007.
 16. Szczerbiak A., Interests and Values: Polish Parties and Their Electorates, "Europe-Asia Studies" 1999, Vol. 51, No. 8.
 17. Taagepera R., Shugart M.S., Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems, Yale 1989.
 18. Zubek V., The Reassertion of the Left in Post-Communist Poland, "Europe-Asia Studies" 1994, Vol. 46, No. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu