BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławniczak Kamil (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Objectives and Methodological Framework of the Doctoral Dissertation "Decision-Making in the Council of the European Union : a Constructivist Approach"
Cele i ramy metodologiczne rozprawy doktorskiej "Podejmowanie decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznej"
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 47-56
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Konstruktywizm, Instytucjonalizm
Decision making, Constructivism, Institutional economics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Rada Unii Europejskiej
Council of the European Union
Abstrakt
Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed studiami europejskimi jest wyjaśnienie procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w jednej z jej głównych instytucji, jaką jest Rada UE. Zastosowanie do tej problematyki podejścia konstruktywistycznego zwraca uwagę na czynniki niematerialne, takie jak idee, normy nieformalne czy tożsamości. Konstruktywiści kładą szczególny nacisk na znaczenie socjalizacji, czyli przyjmowania przez aktorów funkcjonujących w (międzynarodowym) otoczeniu instytucjonalnym pewnych wspólnych wartości, reguł postępowania itp. Podstawowym celem badawczym omawianej tu rozprawy jest weryfikacja tego stanowiska, poprzez zbadanie wpływu socjalizacji na przebieg i rezultaty podejmowania decyzji w Radzie. Przyczyni się ona również do określenia na ile użyteczne może być podejście konstruktywistyczne w studiach nad Unią Europejską. (abstrakt oryginalny)

Providing an explanation of the decision-making process in the European Union, and especially in one of its main institutions, the Council of the EU, is one of the most important aims of European/EU studies. Applying a constructivist approach to this issue places the focus on non-material factors, like ideas, informal norms or identities. Constructivists emphasise the importance of institutional socialisation, i.e. adopting common values, norms, etc. by actors engaged in interactions within (international) institutional settings. The main research objective of the dissertation described here is to verify this claim, i.e. support or deny socialisation influence on the course and outcomes of the decision-making in the Council. It will also aim to evaluate the usefulness of the constructivist approach in EU studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Checkel J.T., Constructivist approaches to European integration, "ARENA Working Papers" 2006, no. 6.
 2. Checkel J.T., International Institutions and Socialization in Europe. Introduction and Framework, "International Organization" 2005, no. 4.
 3. Checkel J.T., International Institutions and Socialization in Europe, Cambridge 2007.
 4. George A.L., Bennett A., Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, London 2005.
 5. Häge F.M., Decision-Making in the Council of the European Union: The Role of Committees, Leiden 2008.
 6. Hayes-Renshaw F., Wallace H., The Council of Ministers, Basingstoke 2006.
 7. Ławniczak K., Process tracing. Śledzenie mechanizmów przyczynowych, in: Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, K. Ławniczak (red.), Warszawa 2013, forthcoming.
 8. Moravcsik A., Constructivism and European Integration. A Critique, in: The Social Construction of Europe, T. Christiansen, K.E. Jørgensen, A. Wiener (eds.), London 2001.
 9. Niemann A., Explaining Decisions in the European Union, Cambridge 2010.
 10. Risse T., Social Constructivism and European Integration, in: European Integration Theory, A. Wiener, T. Diez (eds.), Oxford 2009.
 11. Rorty R., Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge 1989.
 12. Thomson R., Stokman F.N., Achen C.H., König T., The European Union Decides, Cambridge 2006.
 13. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 14. Wiener A., Diez T., Taking Stock of Integration Theory, in: European Integration Theory, A. Wiener, T. Diez (eds.), Oxford 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu