BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczmańska Agata (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - znaczenie gospodarcze, trudności oraz źródła niepowodzeń
Innovation in Micro-, Small and Medium-Sized Enterprises in Poland - Economic Importance, Difficulties and Sources of Failures
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 57-68, diagram
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rola small businessu w gospodarce
Small business, Enterprise innovation, Role of small business in the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówione zostało znaczenie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dla gospodarki państwa i Unii Europejskiej (UE). Scharakteryzowane zostały problemy MŚP i bariery na drodze do rozwijania działalności innowacyjnej, jak i czynniki, które na taką sytuację wpływają. Przedstawiono następnie ujęcie "innowacji" w rozumieniu UE. Ocenie poddany został poziom innowacyjności polskich MŚP na tle europejskich przedsiębiorstw. Pozwoliło to zidentyfikować główne przyczyny niskiego w tym kontekście poziomu oraz czynniki kluczowe dla rozwijania innowacyjności. Wykazano, że znaczący wpływ na kształtowanie tych czynników i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw mają władze publiczne. Sformułowano zarys rekomendacji dla rządu RP w zakresie wspierania innowacyjności polskich MŚP. (abstrakt oryginalny)

In the article the importance of micro-, small and medium sized enterprises has been described in the context of influence on economy at national and EU levels. SMEs problems and barriers that they face on their way towards innovation have been presented, as well as factors that influence such situation. The author shows how EU institutions understand the term "innovation". Furthermore, the level of innovationof Polish SMEs has been assessed and compared with other EU member states. This way main reason of low level of innovation among Polish SMEs and factors responsible for developing the innovations could be identified. It has been proven that government has significant role in this context. The article concludes with recommendations addressed to the government regarding the framework of innovation-oriented actions which should be taken towards enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J., Innowacje instrumentem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Warszawa 2011.
  2. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Warszawa 2012.
  3. Masternak-Janus A., Innowacyjność MSP w Polsce i wybranych krajach UE, [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Warszawa 2011.
  4. Nowak-Far A., Globalna konkurencja, Warszawa-Poznań 2000.
  5. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu