BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rust Maxim (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Sovremennye belaruskie i ukrainskie političeskie èlity : genezis, suŝnostʹ, značenie
Współczesne białoruskie i ukraińskie elity polityczne : geneza, istota, znaczenie
Contemporary Belarusian and Ukrainian Political Elites : Genesis, Essence, Importance
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 69-80
Słowa kluczowe
Elita, Elita władzy, Polityka, Analiza porównawcza
Elite, Power elite, Politics, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białoruś, Ukraina
Belarus, Ukraine
Abstrakt
Współczesne elity polityczne Białorusi i Ukrainy odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju procesów społeczno-politycznych obu republik postradzieckich. Nie tylko ich porównanie, lecz sama próba opisu jest zadaniem trudnym. Przede wszystkim dlatego, że istnieje niewiele prac naukowych, poświęconych elitom politycznym tych dwóch państw. Żeby opisać i zrozumieć współczesne białoruskie i ukraińskie elity polityczne, trzeba szczegółowo zbadać radziecki okres ich funkcjonowania. Porównywać współczesne elity polityczne na obszarze postradzieckim należy na różnych płaszczyznach (struktura, geneza, relacje wewnętrzne itd.) oraz na różnych poziomach (np. elita władzy i kontrelita). (abstrakt oryginalny)

Contemporary political elites of Belarus and Ukraine play a very important role in the development of socio-political processes in both post-Soviet republics. Not only comparison, but even an attempt to describe them is a difficult task. First of all, because there is little research about the political elites of these two countries as such. To describe and understand the contemporary Belarusian and Ukrainian political elites, we have to study in detail their functioning in the Soviet period. It is necessary to compare current political elites in the post-Soviet area regarding their different characteristics (structure, origin, internal relations etc.) and including different levels (for example power elite and counter-elites). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pareto V., The rise and fall of elites : an application of theoretical sociology, Лондон 1991.
  2. Remington T., Politics in Russia, в: Comparative Politics Today, G. Almond, J. Powell (ред.), Нью-Йорк 2003.
  3. Szczupaczyński J., Elity, demokracja, wybory, Warszawa 1993.
  4. Восленский M., Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза, Москва 1991.
  5. Миллс Ч., Властвующая элита, Москва 1959.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu