BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Mobilność społeczna w Polsce w latach 1992-2008
Social Mobility in Poland in the Years 1992-2008
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 25, s. 67-76, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Mobilność ludności, Przemiany demograficzne, Analiza demograficzna, Ruchliwość społeczna
Population mobility, Demographic transformation, Demographic analysis, Social mobility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie mobilności społecznej w Polsce w latach 1992- 2008. W badaniu wykorzystane zostały dane pochodzące z badania Polski Generalny Sondaż Społeczny zrealizowanego przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na reprezentatywnej próbie dorosłych członków gospodarstw domowych. Zbiór ten zawiera wywiady przeprowadzone w latach 1992-2008 i obejmuje 16234 respondentów. W pracy sprawdzono, czy w rozpatrywanych latach istniała mobilność międzypokoleniowa w ramach pozycji zawodowej, położenia materialnego oraz poziomu wykształcenia. Ruchliwość społeczną rozważano dla każdej płci osobno, zbadano również czy istniały różnice w ruchliwości pomiędzy ostatnią dekadą XX wieku a pierwszą XXI. (abstrakt oryginalny)

This paper is aimed to examine social mobility in Poland in the years 1992-2008. The data used in the study comes from research "Polish General Social Survey" carried out by the Institute of Social Studies at Warsaw University on a representative sample of adult household members. This collection includes interviews conducted in the years 1992-2008 and includes 16,234 respondents. The study examined whether there was intergenerational mobility in the professional status, material location and level of education. Social mobility were considered separately for each sex, were also examined whether there were differences in mobility between the last decade of the XX century and the first XXI. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki A., Makać W. (2000), Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 2. Breen R., Goldthorpe J.H. (2001). Class, mobility and merit: the experience of two British birth cohorts. European Sociological Review, 17.
 3. Cichomski B., Jerzyński T., Zieliński M. (2009), Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2008, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, (www.iss.uw.edu.pl).
 4. Czapiński J., Panek T. (editors) (2009), Social Diagnosis 2007/2009. Objective and subjective Quality of Life in Poland.
 5. Domański H. (2004), O ruchliwości społecznej w Polsce, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 6. Domański H. (2004), Struktura Społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Domański H., (2005), Zmiany ruchliwości społecznej w Polsce, Panorama Socjologia, nr 3, (7)/2005.
 8. Encyklopedia popularna PWN z CD, Edycja 2008.
 9. Firkowska-Mankiewicz A. (2002), Intelligence and success in life, Poland: IfiS, Warsaw.
 10. Ganzeboom H.B.G. & Treiman D.J. (1996), Internationally comparable measures of occupational status for the 1988 international standard classification of occupations, Social Science Research, 55.
 11. Halsey A., Heath A., & Ridge J. (1980), Origins and destinations: Family, class and education in modem Britain, Oxford, UK: Clarendon Press.
 12. Kołodko G.W. (1999), Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 13. Saunders P. (2010), Social Mobility Myths, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London.
 14. Saunders P. (2002), Reflections on the meritocracy debate in Britain: a response to Richard Breen and John Goldthorpe, British Journal of Sociology, 53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu