BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błoński Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czas wolny mieszkańców dużych miast w Polsce - wyniki badań
Leisure of Residents of Large Cities in Poland - Research Findings
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 1 (6), s. 39-48, wykr., tabl., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Czas wolny, Badania ankietowe, Miasto, Wyniki badań
Leisure time, Questionnaire survey, City, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców sześciu wybranych aglomeracji miejskich w Polsce na temat temporalnych aspektów zachowań konsumentów. Wyniki potwierdzają, że znaczna część badanych boryka się z problemem niedoboru czasu. Przeprowadzone analizy ujawniły niskie w porównaniu z innymi obszarami życia znaczenie dla respondentów zarówno ilości wolnego czasu, jak i sposobów jego spędzania. Respondenci swój czas wolny starają się wypełnić w sposób dla siebie atrakcyjny i kierują się własnymi preferencjami i upodobaniami, a w mniejszym stopniu presją swojej grupy społeczno-zawodowej. Analiza deklarowanych sposobów spędzenia czasu wolnego pozwoliła na wyróżnienie charakterystycznych czynności realizowanych w przypadku czasu wolnego w ciągu dnia powszedniego, w weekendy czy w okresie urlopów i wakacji.(abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present the selected findings of surveys carried out among residents of the sic selected urban agglomerations in Poland on the temporal aspects of consumers' behaviour. The results confirm that a considerable part of respondents are facing the problem of time deficit. The carried out analyses revealed a minor, compared with other areas of life, importance for respondents of both amount of leisure and ways of spending it. Respondents try to fill up their leisure in an attractive way for them, and they are guided by their own preferences and likes, while, to a lower degree, by the pressure of their socio-professional group. The analysis of the declared ways of leisure spending allowed distinguishing specific activities performed in case of leisure on a week-day, at week-ends or during leaves and vacations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bombol M. (2008), Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno- gospodarczego, "Monografie i Opracowania" nr 555, SGH, Warszawa.
  2. Murphy F. (1981), Concepts of Leisure, Prentice-Hall, New York, za: Neska R. (2003), Czas wolny absolwentów wyższych uczelni - poszukiwanie doznań czy rekreacja? "Kultura i Społeczeństwo", nr 4.
  3. Mroczkowska D. (2008), Czas wolny jako kategoria społecznie i kulturowo zmienna. Przeobrażenia w czasowej organizacji oraz doświadczenia czasu wolnego (w:) Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu