BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tajer Sławomir (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych a preferencje konsumentów
Changes in the Market for Telecommunication Services and Consumers' Preferences
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 1 (6), s. 49-65, wykr., tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług, Telefonia komórkowa, Usługi internetowe, Rynek telefonii komórkowej, Telefonia stacjonarna, Usługi telekomunikacyjne, Preferencje konsumenta
Services market, Mobile phone, Internet services, Mobile network market, Landline telephony, Telecommunications services, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na identyfikacji zmian zachodzących na polskim rynku usług telekomunikacyjnych i tendencjach jego rozwoju, uwzględniając następujące subrynki: telefonię stacjonarną, telefonię mobilną (komórkową) oraz rynek usługi dostępu do Internetu. Ponadto zwrócono uwagę na relatywnie nowe zjawisko, jakim jest pakietyzacja usług. Artykuł przygotowany został na podstawie danych GUS, materiałów zaczerpniętych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz cyklicznych badań ankietowych prowadzonych wśród abonentów przez wyspecjalizowane agencje badawcze. Jego trzon stanowi analiza i ocena poszczególnych subrynków oraz preferencji i zmian w sposobie korzystania z usług telekomunikacyjnych przez badanych konsumentów indywidualnych, która objęła lata 2008-2012.(abstrakt oryginalny)

In his article, the author focused on identification of changes taking place in the Polish market for telecommunication services and tendencies of its development, taking into account the following submarkets: fixed telephony, mobile (cellular) telephony and the market for Internet access services. Moreover, he paid attention to a relatively new phenomenon which is service bundling. The article is prepared on the grounds of CSO (GUS) data, materials taken from the Office of Electronic Communications (Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE, in Polish) and cyclic surveys conducted among subscribers by specialised research agencies. Its core is an analysis and assessment of individual submarkets as well as preferences and changes in the way the telecommunication services are used by the surveyed individual consumers, which comprised the years 2008-2012.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CBM INDICATOR (2008), Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku. Klienci indywidualni. Raport z badania konsumenckiego, Warszawa.
 2. GUS (2009), Łączność - wyniki działalności w 2008 r., Warszawa.
 3. GUS (2010), Łączność - wyniki działalności w 2009 r., Warszawa.
 4. GUS (2011), Łączność - wyniki działalności w 2010 r., Warszawa.
 5. GUS (2012), Łączność - wyniki działalności w 2011 r., Warszawa.
 6. GUS (2013), Łączność - wyniki działalności w 2012 r., Warszawa.
 7. Surdej A. (2009), Bariery rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Centrum im. A. Smitha, Warszawa.
 8. Tajer S. (2012), Rynek usług telekomunikacyjnych - stan i tendencje, (w:) B. Słomińska (red.) Usługi w Polsce w latach 2008-2012, IBRKK, Warszawa.
 9. UKE (2009), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2008 r., Warszawa.
 10. UKE (2010), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 r., Warszawa.
 11. UKE (2011), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 r., Warszawa.
 12. UKE (2012), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 r., Warszawa.
 13. UKE (2013a), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 r., Warszawa.
 14. UKE (2013b), Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009- 2012, Warszawa.
 15. http://www.stymulator-biznesu.pl/podręcznik/PL/WSKAZNIK_PENETRACJI_ RYNKU_POD.pdf
 16. http//tech.wp.pl/kat,1009781,title,Konwergencja-sposobem-na-problemy/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu