BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kośmicki Eugeniusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Społeczna gospodarka rynkowa i państwo socjalne jako podstawa konsensusu brukselskiego
Social Market Economy and Welfare State as the Basis of Brussels Consensus
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 21-45, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Rozwój zrównoważony, Akumulacja kapitału, Państwo opiekuńcze
Social market economy, Sustainable development, Capital formation, Welfare state
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Europie do lat osiemdziesiątych XX wieku dominowała koncepcja społecznej gospodarki rynkowej opartej na wartościach rynkowych i społecznych. W warunkach neoliberalnej globalizacji koncepcja społecznej gospodarki rynkowej i jej wartości rynkowe i społeczne wydawały się odchodzić ostatecznie w przeszłość. Ignorowano różnorodne zjawiska kryzysowe w gospodarce, społeczeństwie, a także w zakresie ochrony środowiska. Utrzymujący się współcześnie kryzys finansowy i gospodarczy świadczy o epoce wielkiej niestabilności. Jako krytyczna ocena założeń koncepcji neoliberalnej globalizacji uchodzą koncepcje: globalnej regulacji (global governance) i zrównoważonego rozwoju (sustainable development). W tych warunkach stają się bardzo aktualne założenia społecznej gospodarki rynkowej, chociaż współcześnie już na płaszczyźnie globalnej. (fragment tekstu)

The concept of social market economy since the World War II was a dominating one. There had been dominated since the early 80s of the 20th century has been popularized. However, in practice, it has been dominated speculative fi nancial capital established from "values for stockholders". A critical to the neoliberal conception are the ideas of sustainable development and global regulation. There is a heated dispute pending presently between the neo-liberal conception and the conception of sustainable development and global regulation on the future of a society and an economy in the terms of the possibility of overcoming the present crisis. The social market economy is still a valuable alternative to the neo-liberal economic model. These conceptions of sustainable development and global regulation can be incorporated into a modifi ed social market economy. The European model of the welfare state is becoming more attractive to the Washington and Beijing consensuses. This model is not only a historical achievement but also the solution for the future of Europe as well as the present world subjected to the process of economic and social globalization. Nowadays, can be said, that the importance of Brussels Consensus is growing for the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu. Wstęp do wydania polskiego G.W. Kołodko, tłum. R. Mitoraj, Warszawa 2011, s. 22.
 2. Ch. Zeller, Ein neuer Kapitalismus und ein neuer Imperialismus, w: Die globale Enteignungsökonomie, red. Ch. Zeller, Münster 2004, s. 63.
 3. G. Musiał, Z punktu widzenia ekonomii, Katowice 2008, s. 12.
 4. E. Altvater, Der grosse Krach. Oder Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen von Politik und Natur, Münster 2010, cz. 3.
 5. Ch. Hubig, H. J. Müller, Wert, w: Staatslexikon. Recht-Wirtschaft-Gesellschaft, Bd. 5, red. v.d. Görres Gesellschaft, 7. Au􀏐l., Freiburg i. Br. u.a. 1989, s. 964.
 6. W. Streeck, Gewerkschaft zwischen Nationalstaat und Europäische Union, w: Die Zukunft des Staates und der Politik, red. D. Messner, Bonn 1998, s. 219.
 7. V. Forrester, Der Terror der Ökonomie. Aus dem Französischen von T. Scheffel, München 1998, s. 33.
 8. J. Müller, Ökonomische Zeitenwende, Globaler Systemwettkampf im 21. Jahrhundert. Was kommt nach dem Ende des Neoliberalismus, Marburg 2011, s. 242.
 9. G.W. Kołodko, Od szoku do terapii, "Rzeczpospolita" 2009, 28 grudnia, s. A13.
 10. M. Zürn, Zum Verhältnis von Globalisierung, politischer Integration und politischer Fragmentation, "Jahrbuch Arbeit und Technik" 1996, s. 14.
 11. R. Voigt, Ende der Innenpolitik und Recht im Zeichen der Globalisierung, "Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament" 1998 B 29/30, s. 6.
 12. E. Kośmicki, Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Białystok-Poznań 2010, rozdz. 4.
 13. P. Bo􀏐inger, Ist der Markt noch zu retten? Warum wir jetzt einen starken Staat brauchen, 2. Au􀏐l., Berlin 2009.
 14. Globale Trends 2010. Frieden - Entwicklung - Umwelt, red. von T. Debiel, D. Messner, F. Nuscheler, M. Roth, C. Ulbert, Bonn 2010, s. 321.
 15. Ch. Felber, Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft, Wien 2010, s. 19-23.
 16. H. Rogall, Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung, Marburg 2009, rozdz. 1-3.
 17. H. Rogall,, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań 2010.
 18. Ch. Felber, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Gegen Konzernmacht und Kapitalismus, Wien 2006, s. 303-307.
 19. H. Rogall, Akteure der nachhaltigen Entwicklung. Der ökologische Reformstau und seine Gründe, Berlin 2002, s. 29-30.
 20. W. D. Narr, A. Schubert, Weltökonomie. Die Misere der Politik, Frankfurt am Main 1994, s. 15.
 21. D. Messner, F. Nuscheler, Global Governance. Herausforderungen an die deutsche Politik "Policy Paper 2, Stiftung Entwicklung und Frieden", Bonn 1995, s. 4.
 22. Człowiek i jego środowisko. Raport sekretarza generalnego U. Thanta z dnia 26 maja 1969 r., w: Dajcie szansę Ziemi. Wyboru dokonał J. Zieliński, Warszawa 1971, s. 234.
 23. R. Loske, Klimapolitik. Im Spannungsfeld von Kurzinteressen und Langzeiterfordernissen, Marburg 1996, s. 57 i n.
 24. M. Zürn, Zum Verhältnis von Globalisierung, politischer Integration und politischer Fragmentation, "Jahrbuch Arbeit und Technik", red. V. Fricke, Bonn 1998, s. 9.
 25. E. Kośmicki, Światowa polityka ekologiczna, "Przegląd Powszechny" 1999 nr 1.
 26. U.E. Simonis, Ökonomie + Ökologie, Berlin 2005, s. 79-80.
 27. N. Stern, Der Global Deal. Aus dem Englischen von M. Richter, 2009, rozdz. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu