BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełko Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Suwała Wojciech (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kamiński Jacek (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kaszyński Przemysław (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Tytuł
Energy and Environmental Indicators as a Source of Information for Decision Makers
Energia i wskaźniki środowiskowe jako źródło informacji dla decydentów
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 46-59, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Rynek energetyczny, Ochrona środowiska, Gospodarka paliwowo-energetyczna
Energy policy, Energy market, Environmental protection, Fuel and energetic economy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jednym z kluczowych sposobów zmniejszających ryzyko podjęcia złych decyzji w obszarze energii i ochrony środowiska jest jakość informacji. Nie istnieje w Polsce kompleksowy zestaw wskaźników energetycznośrodowiskowych, gromadzonych na poziomie krajowym podobnych do tych, które publikowane są przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Niemniej jednak istniejące wskaźniki, zbierane przede wszystkim przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), opisują różne obszary działania krajowego sektora energetycznego, w tym związane z jego wpływem na środowisko. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza istniejących wskaźników energetyczno-środowiskowych, biorąc pod uwagę ich wszechstronność i przydatność dla decydentów. Omówiono dane zawarte w krajowych dokumentach, takich jak Gospodarka paliwowo-energetyczna, Efektywność wykorzystania energii, Ochrona Środowiska i Energia ze źródeł odnawialnych oraz porównano je ze wskaźnikami publikowanymi przez EEA. Zwrócono uwagę, że zakres publikowanych danych wynika przede wszystkim z celów krajowej polityki energetycznej, a krajowe dokumenty spełniają to zadanie w sposób zadowalający. Niemniej jednak konieczna jest ich weryfikacja, przede wszystkim w związku z nowymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse and discuss the energy and environmental indicators, taking into account their comprehensiveness and usefulness for decision makers at the national level. The paper, partially, presents the results of research carried out for the European Environmental Agency by the Division of Energy and Environmental Policy of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu