BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Nagaj Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityka w zakresie środowiska Unii Europejskiej i Polski w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju
Environmental Policy of the European Union and Poland under the Concept of Sustainable Development of the Country
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 94-102, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Rozwój zrównoważony, Odnawialne źródła energii, Klimat, Polityka ekologiczna
Health care protection, Sustainable development, Renewable energy sources, Climate, Ecological politics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Cel środowiskowy koncepcji zrównoważonego rozwoju najszerszej jest prezentowany przez tak zwaną ekonomię środowiskową, która przez podejście makroekonomiczne kładzie nacisk na politykę państwa i istotę jego ładu instytucjonalnego. Podstawową zasadą tego nurtu jest podkreślenie nadrzędności środowiska w stosunku do rozwoju gospodarczego. W koncepcji jest podkreślany problem ograniczoności substytucji, a także zjawisko nieodwracalności zużytych zasobów naturalnych. (fragment tekstu)

The goal of every State is to increase prosperity. This can be achieved by properly pursuing a policy of sustainable development, understood as the pursuit of sustainable economic growth whilst maintaining a macroeconomic balance along with the implementation of a specifi c bundle of socially desirable objectives in keeping with the natural environment. Reality shows that the climate plays an increasingly important role in the awareness of both society and politicians. But does it lead to the achievement of these objectives? These questions are answered in this article. The aim of this article is to analyze the role of the ecological functions of the concept of sustainability in Poland and in the EU. The article also discusses the theory of the concept of sustainable development and the role of climate policy in the common policy of the European Union, with particular emphasis on the Polish aspect. The Authors also analyzed the degree of achievement of the objectives of this climate policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Fiedor, Wzrost zrównoważony w ekonomii głównego nurtu i w ujęciu ekonomii środowiska, w: Zrównoważony rozwój w teorii i w praktyce, red. A. Graczyk, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2007 nr 1190, s. 54.
  2. D. Pearce, E. Barbier, A. Markandya, Sustainable, development, economics and the environment in the third world, Aldershot 1990, za: B. Fiedor, Wzrost zrównoważony w ekonomii głównego nurtu i w ujęciu ekonomii środowiska, w: Zrównoważony rozwój w teorii i w praktyce, red. A. Graczyk, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2007 nr 1190, s. 54-55.
  3. T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa 2004, s. 29.
  4. A. Woś, J.S. Zegar, Rolnictwo społecznie zrównoważone. W poszukiwaniu nowego modelu dla Polski, "Wieś i Rolnictwo" 2004 nr 3(124), s. 11.
  5. K.E. Boulding, Economic as a science, New York, 1970, [cyt. za:] Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Warszawa 2002.
  6. T. Borys, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Warszawa - Białystok 2005, s. 292.
  7. J.S. Zegar, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa, "Fragmenta Agronomica" 2007 nr 4(96), s. 297.
  8. M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2005, s. 18-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu