BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachciarek Hubert (Uniwersytet Szczeciński), Szarek Malwina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja foresight w kontekście zrównoważonego rozwoju
Concept of Foresight in Sustainable Development Context
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 111-121, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Metoda foresight, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska
Foresight method, Sustainable development, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie zgodności podstawowych założeń koncepcji foresight z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie statystyki projektów foresight realizowanych w Polsce w odniesieniu do zgodności z założeniami zrównoważonego rozwoju.(fragment tekstu)

Sustainable development is a challenge for the modern world pointing to the need to balance economic, social and environmental issues. Thus, in accordance with the principles of sustainable development it is necessary to use tools that provide support in strategic planning and policy making. Foresight, especially the regional foresight, is an example of the concept focused on the shaping the future and integration of stakeholders around a common vision of the future, which can provide such a tool. Polish experience with foresight projects show the potential of foresight in this context. The purpose of this article is to demonstrate the compliance of the basic assumptions of the concept of foresight with the principles of sustainable development and presentation of statistics foresight projects implemented in Poland in the context of compliance with the objectives of sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Graczyk, Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development" 2009 nr 1(4), s. 99.
 2. K. Krupnik, M. Brożek, Ekorozwój terenów wiejskich a odnawialne źródła energii, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich" 2008 nr 3, s. 94.
 3. J. F. Coates, Foresight in federal government policy making, "Futures Research Quarterly" t. 1, s. 343.
 4. D. Pearce, R. K. Turner, Economics of natural resources and the environment, New York 1990, p. 11, za: D. Kiełczewski, O pojęciu trwałego rozwoju, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2003 nr 1, s. 349.
 5. B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2002, s. 15.
 6. E. Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów w Unii Europejskiej, Szczecin 2013, s. 59.
 7. B. Kryk, Globalizacja a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za działania środowiskowo szkodliwe, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Warszawa 2004, s. 7.
 8. L. Jasiński, Treść i przykłady badań typu foresight, Warszawa 2007, s. 1.
 9. A. Lozano Platonoff, K. Gadomska-Lila, H. Pachciarek, Porównanie metod zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji, w: Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Warszawa 2009, s. 209.
 10. J. Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 3.
 11. B. R. Martin, Foresight in science and technology, "Technology Analysis & Strategic Management" 1995 nr 2 (7), s. 140.
 12. H. Pachciarek, A. Lozano Platonoff, Forum Gryf - studium przypadku realizacji programu foresightu regionalnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013 nr 3 (35), s. 92-94.
 13. I. Karube, Integration os Socio-economic Needs into Technology Foresight, "NISTEP Study Material" 2001 nr 77, s. 222.
 14. K. Safin, Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, publikacja powstała w ramach projektu "Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju", s. 18
 15. O. Da Costa, P. Warnke, C. Cagnin, F. Scapolo, The impact of foresight on policy-making: insights from the forlearn mutual learning process, "Technology Analysis & Strategic Management" 2008 nr 3(20), s. 373-376.
 16. M. Godet, De l'anticipation à l'action: manuel de prospective et de stratégie, Paris: Dunod 1991
 17. G. Reger, Technology foresight in companies: from an indicator to a network and process perspective, "Technology Analysis & Strategic Management" 2001 nr 4(13)
 18. S. Treyer, Changing perspectives on foresight and strategy: from foresight project management to the management of change In collective strategic elaboration processes, "Technology Analysis & Startegic Management" 2009 nr 3(2).
 19. J. Calof, J. E Smith, Critical success factors for government-led foresight, "Science and Public Policy" 2010 37(1), s. 36.
 20. K. Borodako, Foresight w zarządzaniu strategicznym, Warszawa 2009, s. 27-28.
 21. I. Miles, M. Keenan, Practical guide to regional foresight in the United Kingdom, Bruksela 2002, s. 15.
 22. J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas, Badania foresight na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju, w: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Białystok 2011, s. 145-162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu